9.7 milioane lei pentru servicii de tratare a levigatului de la Depozitul de deșeuri Pata Rât, colectare şi transport

9.7 milioane lei pentru servicii de tratare a levigatului de la Depozitul de deșeuri Pata Rât, colectare şi transport

Consiliul Judeţean Cluj cumpără servicii de tratare/epurare prin osmoză inversă a levigatului de la Depozitului de deseuri neconform Pata Rat, inclusiv a serviciilor de colectare – transport şi eliminare a concentratului rezultat în urma procesului de epurare prin osmoză inversă a levigatului exfiltrat.

Acest lucru presupune "închirierea unei stații de epurare a levigatului pentru Depozitului de deseuri neconform Pata Rat, respectiv, Stația de epurare prin osmoză inversă se va monta pe amplasamentul construit în baza Contractul de servicii nr. 30065/181 din 16.10.2017 privind furnizarea prin închiriere a unei stații de epurare levigat pentru eliminarea poluării de la Depozitul de deșeuri Pata Rât, în partea de N a depozitului neconform de deșeuri urbane Pata Rât, în lunca și pe versantul stâng al văii râului Zapodie, în imediata apropiere a drumului județean DJ105 S. Se are in vedere ca Stația de epurare va avea o capacitate de 165 mc/zi, fiind capabilă să obțină o calitate a apei epurate în standardele impuse de către NTPA 001, aspecte prezentate in caietul de sarcini. Colectarea, transportul si eliminarea concentratului rezultat în urma epurării prin procedeul de osmoză inversă a levigatului de la depozitul de deșeuri de la Pata Rât Cluj-Napoca, conform caietului de sarcini. Prestatorul isi va stabili frecventa de preluare a concentratului in vederea eliminarii acestuia. Activitatea de colectare, transportul și eliminarea concentratului se va realiza pe toată perioada de funcționare a stației de epurare a levigatului de la depozitul de deseuri Pata Rât". 

Valoarea estimata pe mc levigat s-a determinat astfel: 9.765.575,00 lei (fără TVA) / 60225 mc levigat / an (165 mc/zi * 365 zile) = 162,15 lei/mc de levigat intrat in procesul de epurare cu toate costurile aferente, inclusiv costurile pentru colectare-transport-eliminare concentrat (50 mc/zi). Investiţia se face din fonduri bugetare. Termenul limită de depunere a ofertelor este 3.11.2021.

Amintim că, staţia cu osmoză inversă de la Pata Rât a fost pornită în primăvara lui 2018. Instalaţia neutralizează levigatul care se scurge din rampa de gunoi a Clujului. În urma procesului de tratare a levigatului prin osmoză inversă rezultă atât permeatul, substanță decontaminată și devenită total inofensivă pentru mediu, care este evacuat în pârâul Zăpodie, cât și concentratul, care este stocat în rezervorul tampon din cadrul stației de tratare. În ultimă fază, din rezervorul tampon concentratul va fi colectat, transportat și eliminat de către o firmă specializată, în conformitate cu contractul de servicii încheiat în acest sens.

CJ Cluj a cedat, în decembrie 2017, societății Process Engineering amplasamentul pe care au fost edificate cele două bazine de decantare și neutralizare, respectiv stația de epurare a levigatului provenit din depozitul de deșeuri de la Pata Rât. Contractul încheiat de CJ cu Process Engineering este de 3 milioane de lei, fără taxa pe valoarea adăugată.

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte ZCJ.RO pe FACEBOOK şi pe Instagram

loading...
Comenteaza