Foto Ce se mai construiește prin Cluj: un nou ansamblu imobiliar a fost aprobat într-o zonă tot mai căutată de investitori

Ce se mai construiește prin Cluj: un nou ansamblu imobiliar a fost aprobat într-o zonă tot mai căutată de investitori
| Foto: randări - Via Concept & Proiect SRL
Ce se mai construiește prin Cluj: un nou ansamblu imobiliar a fost aprobat într-o zonă tot mai căutată de investitori
Ce se mai construiește prin Cluj: un nou ansamblu imobiliar a fost aprobat într-o zonă tot mai căutată de investitori
Ce se mai construiește prin Cluj: un nou ansamblu imobiliar a fost aprobat într-o zonă tot mai căutată de investitori

Urbaniștii județului Cluj au oferit, săptămâna trecută, aviz favorabil pentru construirea unui ansamblu format din locuințe semicolective, în satul Feleacu, comuna cu același nume.

Proiectul, care s-a aflat în faza avizării Planului Urbanistic Zonal (PUZ), a fost prezentat în ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism (C.T.A.T.U) a județului Cluj. 

Suprafața totală a terenului este de aproximativ 12.000 metri pătrați. Beneficiara investiției este firma Tusco Imobiliare, care are sediul în localitatea Corbeanca, județul Ilfov. Firma a raportat, pe anul 2023, o cifră de afaceri de 283.550 de lei.

Conform documentației, accesibilitatea zonei de studiu este una bună, zona aflându-se în proximitatea drumului european E60– cu un flux de circulație ridicat care face legătura orașului Cluj-Napoca cu localitatea Feleacu, orașul Turda și Autostrada A3 (Turda - Târgu-Mureș). În proximitate, la ieșirea în E60, există stații de autobuz, amplasmentul fiind unul accesibil.

Ce se mai construiește prin Cluj: un nou ansamblu imobiliar a fost aprobat într-o zonă tot mai căutată de investitori

În conformitate cu Regulamentul de Urbanism al P.U.G. Feleacu, perimetrul studiat prin P.U.Z. se află în intravilanul com. Feleacu, sat Feleacu, și este încadrat în UTR LMPRB (zonă predominant rezidențială, cu clădiri de tip rural, cu condiții normale de fundare, în restul UTR-ului destinat construcțiilor de locuințe).

Prin P.U.Z., intervenția prevede trei obiective care să asigure coerență, o bună vecinătate și dezvoltarea contextului existent, detaliate în continuare:
1) Adaptarea propunerii prin urbanizarea parcelelor de tip agricol prin realizarea de locuințe semicolective mici cu câte doiă unități locative având regimul de înălțime D+P, care se vor mula pe topografia terenului.
2) Dezvoltarea rețelei de circulație prin realizarea unei noi străzi care va asigura accesul riveranilor, va conecta două drumuri comunale și va omogeniza rețeaua. Strada propusă va fi de tip shared-space și va fi amenajată ca atare. Aceasta va fi transferată în domeniul public cu titlu gratuit al UAT Feleacu.
3) Instaurarea unei subzone verzi amenajată ca spațiu verde și de promenadă. Aceasta va fi realizată în regim deschis publicului, dedicată locuitorilor din proximitate”, se arată în memoriul tehnic de prezentare.

De asemenea, sunt propuse intervenții de interes public:

1) Cedarea unei suprafețe de cca. 423,16 mp prin instaurarea unei subzone verzi amenajată ca spațiu verde. Aceasta va fi realizată în regim deschis publicului, dedicată locuitorilor din proximitate;

2) Transferarea unei suprafețe de cca. 1 226,10 mp în domeniu public cu titlu gratuit. Această suprafață de teren va reprezenta o stradă nouă propusă de tip shared-space care va asigura atât accesul riveranilor la clădirilor propuse, cât și conectarea străzilor existente.

Proiectul a primit aviz favorabil din partea comisiei de urbanism a județului Cluj.

Comenteaza