Cum vor fi gestionate deşeurile Clujului până în 2025. Planul urmează să fie aprobat de CJ

Cum vor fi gestionate deşeurile Clujului până în 2025. Planul urmează să fie aprobat de CJ

Consiliul Judeţean urmează să adopte, în şedinţa de marţi, 30 septembrie 2020, Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Cluj.

Abonează-te pe   Poza noua 31.03.2021
Pentru mai multe informaţii de ultimă oră vizitează pagina principală ZIUA DE CLUJ

Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor (PJGD) reprezintă un instrument de planificare esențial pentru asigurarea la nivel județean a unui management performant al deșeurilor, cu un impact cât mai redus asupra mediului și a sănătății umane, cu un consum minim de resurse și energie, prin aplicarea la nivel operațional al ierarhiei deșeurilor implicând: prevenirea generării deșeurilor, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, recuperarea și, ca ultimă opțiune preferabilă, eliminarea.

"La nivel de implementare, proiectul "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Cluj", finanțat prin POS Mediu/POIM, derulat de Consiliul Județean Cluj a contribuit în mod semnificativ la îmbunătățirea situației existente referitoare la gestionarea deșeurilor municipale, mai ales din punct de vedere al disponibilității capacității de tratare (inclusiv eliminare). Astfel, schimbările semnificative intervenite, în domeniul gestionării deșeurilor, atât din punct de vedere legislativ cât și din punct de vedere al implementării, în raport cu documentul de planificare anterior aprobat în anul 2009 prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 193/2009, necesită elaborarea și aprobarea unui nou Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Cluj, pentru a se asigura conformarea documentului de planificare cu prevederile legale în vigoare", se arată în proiectul de hotărâre. 

Planul Județean de Gestionare a deșeurilor pentru județul Cluj va acoperi perioada 2020-2025, având ca an de referință 2017, ultimul an în care există la nivelul APM Cluj, date statistice privind gestionarea deșeurilor. Perioada acoperită de prognoza de generare privind cantitățile de deșeuri ce trebuie gestionate, propusă de către prestator  (EPMC Consulting SRL Cluj-Napoca) și agreată de APM Cluj este  2018 – 2048, iar perioada de planificare pentru care este propus planul de acțiune este perioada 2020 – 2025.

Principalele obiective ale PJGD Cluj

 • prezentarea situației actuale în domeniul gestionării deșeurilor la nivelul județului Cluj: cantități de deșeuri generate și gestionate, instalații existente, identificarea problemelor care cauzează un management ineficient al deșeurilor;
 • prognoza generării deșeurilor, alternative de gestionare a deșeurilor (doar pentru deșeurile municipale), stabilirea, pe baza prevederilor legale și a obiectivelor stabilite prin PNGD și SNGD, a obiectivelor și țintelor pentru categoriile de deșeuri care fac obiectul planificării la nivel județean;
 • stabilirea unor măsuri de prevenire a generării deșeurilor, în baza măsurilor propuse în Programul Național de Prevenire a Generării Deșeurilor (PNPGD);
 • identificarea necesităților investiționale în domeniul gestionării deșeurilor municipale.

În ceea ce privește prognoza generării deșeurilor, aceasta acoperă doar deșeurile municipale (inclusiv biodeșeurile) și deșeurile de ambalaje, iar referitor la partea de analiză a alternativelor și identificarea necesarului investițional, aceste aspecte vor acoperi doar deșeurile municipale, acestea fiind deșeurile care intră în responsabilitatea completă a autorităților publice locale, elaboratorul PJGD.

Din punct de vedere al alternativelor tehnice viabile pentru gestionarea deșeurilor care fac obiectul planificării la nivel judeţean a fost selectată, pentru a fi implementată în perioada de planificare 2020-2025, Alternativa 2 care cuprinde, pe lângă infrastructura existentă, realizată în cadrul proiectului SMID prin POS Mediu și POIM (fazare), următoarele investiții:

 • Extinderea la nivel județean a sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile (deşeuri din hârtie și carton; deșeuri de plastic și metal; deșeuri de sticlă și deșeuri de lemn din deșeurile menajere și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice);
 • Introducerea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor;
 • Introducerea colectării separate a biodeșeurilor verzi din parcuri si grădini și piețe,;
 • Investiții pentru colectarea/valorificare deșeurilor de construcții și demolări și a altor fluxuri de deșeuri;
 • Optimizarea stației de sortare a deșeurilor reciclabile pentru asigurarea capacității necesare de tratare, creșterea randamentului de sortare și obținerea de SRF/RDF valorificabil energetic;
 • Extindere/modernizare/optimizare linie de tratare mecanică a stației TMB pentru asigurarea capacității proiectate de tratare, creșterea procentului de materiale reciclabile obținute și obținerea de SRF/RDF, material pentru valorificare energetică și a unei fracții organice care se tratează anaerob;
 • Valorificare energetică a SRF/RDF obținut în instalații existente sau noi.
 • Eliminarea pe depozit a reziduurilor din instalațiile de tratare a deșeurilor.

Agenția pentru Protecția Mediului Cluj (APM) are competențe în implementarea la nivel județean a politicilor, strategiilor și a legislației în domeniul protecției mediului. După adoptarea planului, APM Cluj va asigura monitorizarea anuală a PJGD și evaluarea o dată la 2 ani a acestuia. Consiliul Județean Cluj, prin Direcţia Urbanism și Amenajarea Teritoriului, va asigura revizuirea planului județean, în baza raportului de monitorizare/evaluare întocmit de APM. Autoritatea competentă de control în domeniul gestionării deșeurilor este Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Cluj (GNM CJ). 

AICI PROGNOZA GENERĂRII DE DEŞEURI!

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte ZCJ.RO pe FACEBOOK şi pe Instagram

loading...
Loading...
Comenteaza