S-a aprobat regulamentul final de navigație pe Tarnița și Beliș. Amenzi usturătoare și ironii la ședință

Ultima zi din luna martie a adus aprobarea şi implementarea regulamentelor de navigaţie pe lacurile Tarniţa şi Beliș-Fântânele.

În ședința ordinară a Consiliului Județean (CJ) Cluj, de miercuri, 31 martie, consilierii au aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de navigație pe Tarnița și Beliș, precum și a unor măsuri necesare pentru punerea acestora în executare. Liderul CJ, Alin Tișe, a precizat că s-a elaborat mult la regulament și că interzicerea navigației pe cele două lacuri a fost decisă de Ministerul Transporturilor.

„Am muncit foarte mult la acest regulament. Sunt foarte multe dezbateri. Stabilirea lacurilor ca fiind obiectul acestor hotărâri a stabilit-o Ministerul Transporturilor. Decizia de a se interzice navigația la aceste lacuri a fost luată prin actul unui minister, noi am venit cu un regulament care să lămurească și cum se face asta. Nu am dorit să politizăm acest regulament”, a declarat Alin Tișe.

Ședința nu a fost lipsită de ironii

Consilierul USR-PLUS Ovidiu Nistor a propus să fie introduse în noul regulament mai multe amendamente care să interzică navigația persoanelor care se află sub influența alcoolului și a drogurilor, să nu fie permis accesul cu ambarcațiuni cu biodiesel și bioetanol sau să se impună o limită de viteză de 15 km/h.

Unele dintre aceste amendamente au stârnit râsul unor consilieri județeni, dar și a președintelui. Acesta a răspuns ironic: „Noi trebuie să reglementăm navigația pe lac, nu circulația drogurilor și a alcoolului pe lac”. De asemenea, liberalul Iuliu Sămărtean a replicat pe un ton similar: „Ce facem, să punem radare pe lac? Haideți să fim serioși!”.

Niciun amendament propus de Nistor nu a trecut de votul consilierilor. Totuși, consilierul PSD Vasile Sălătioan a propus adăugarea hidroglisoarelor care utilizează combustibili fosili pe lista de interzicere a navigației pe lacurile clujene, iar amendamentul a fost adoptat în noul regulament.

Cine este responsabil de amenzi

O schimbare importantă este eliminarea articolul conform căruia controlul urma să fie efectuat de către Biroul Arii Protejate din cadrul Salvamont, condus de Rocsana Contraș, fosta iubită a unui proprietar de ponton de la Tarnița, mare iubitor al ambarcaţiunilor cu motor.

În regulamentul modificat, "controlul şi constatarea contravenţiilor se fac de către agenţii constatatori din cadrul CJ Cluj. Procesul verbal de constatare al contravenţiei se înaintează preşedintelui CJ Cluj sau persoanei desemnate de către acesta, în cel mult cinci zile de la întocmire". 

Lacul Tarnița

Zona I – cuprinde zona situat în imediata apropiere a barajului la mai puțin de 200 m pe toată lățimea lacului
Zona II – cuprinde zona plajelor I, II, III, IV și V la o distanță de 50 m de la mal spre interiorul lacului
Zona III – cuprinde toate celelalte enclave și aducțiuni, inclusiv coada lacului

– Pentru protejarea sursei de apă potabilă a județelor Cluj și Sălaj, se interzice accesul, navigarea și acostarea ambarcațiunilor și desfășurarea oricărei activități, în Zona I. Interdicția se instituie conform prevederilor art. 17 din hotărârea guvernului nr. 930/2005, întrucât la 100 m amonte de baraj, pe malul stâng al acumulării Tarnița, este amplasat turnul deținut de Compania de Apă Someș, de captare a apei brute în vederea tratării.
– Pentru desfăşurarea în condiții de siguranţă a navigaţiei, evitarea accidentelor, protejarea zonei ecologice, păstrarea liniştii pentru populaţia din zonă şi persoanele aflate la odihnă şi agrement, se interzice navigarea în Zona II. Prin excepție de la prevederile alin. (1) în Zona II este permisă plecarea/acostarea ambarcațiunilor de la/la ponton sau direct de la/la mal în zonele special amenajate, însă aceasta se va face cu viteză redusă, pentru a nu pune în pericol integritatea persoanelor aflate în apă și pentru a nu produce valuri ce pot afecta celelalte ambarcațiuni.
– Pentru protejarea malurilor împotriva eroziunii datorate valurilor produse de ambarcațiuni, se interzice navigarea la o distanță mai mică de 20 m față de acestea. Prin exceptie de la prevederile alin. (1) interdictia nu se aplica ambarcatiunilor care nu sunt propulsate de motoare termice.
– Având în vedere statutul de arie naturală protejată, pentru evitarea poluărilor accidentale cu hidrocarburi, se interzice accesul pe lacul Tarnița a oricărui mijloc motorizat sau echipament care utilizează carburanți fosili, cu excepția celor aparținând exclusiv autorităților și instituțiilor publice, aflate în exercitarea atribuțiilor legale. Prin mijloc motorizat sau echipament se intelege ambarcatiuni, mijloace de agrement, de tip ski-jet, pontoane, plute si altele care utilizeaza carburanti fosili fie pentru generarea fortei de propulsie (motoare termice inboard / outboard), fie pentru generarea energiei pentru alimentarea motoarelor electrice (generatoare de curent electric).
– Se interzice desfășurarea activităților de întreținere a ambarcațiunilor, deținerea oricăror materiale și echipamente, precum și desfășurarea oricăror alte activități direct pe suprafața lacului și/sau în imediata vecinătate a acestuia, dacă există riscul de scurgeri de uleiuri, combustibili, lubrifianți, detergenți și alte substanțe poluante.
– Este interzis să se arunce, să se deverseze, să se lase să cadă sau să se scurgă în lac, obiecte sau substanţe de natură a crea o piedică sau un pericol pentru navigaţie sau  o sursă de poluare.
– Este interzisă conducerea unei ambarcatiuni de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice.
– Pe suprafața lacului Tarnița este permisă navigația vaselor de agrement şi sportive, precum şi a celor având ca scop deservirea populaţiei, propulsate cu vâsle, vele, pedale și motoare electrice, care respectă caracteristicile tehnice de funcţionare şi prevenirea poluării mediului şi sunt conduse de personal calificat şi brevetat pentru a presta această activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Proprietarii vaselor sunt direct răspunzători de starea tehnică, funcţionarea corespunzătoare şi dotarea cu personal calificat şi brevetat corespunzător.
– Pentru desfășurarea navigației în condiții de siguranță, se stabilesc următoarele reguli:
a) Pe tot cuprinsul navigabil al lacului Tarnita, ambarcatiunile de orice fel au obligatia să reducă viteza până la limita evitării oricărui accident previzibil în mod rezonabil de către un conducător de ambarcațiune atent și diligent.
b) Schimbarea sensului de deplasare sau traversarea lacului se face numai în condiții de siguranță a navigatiei și fără a perturba buna desfășurare a altor activități.
c) Este interzis să se lase a ieşi în afara bordurilor ambarcațiunilor, obiecte care ar putea să reprezinte un pericol pentru siguranţa navelor, a materialelor sau instalațiilor plutitoare sau a instalaţiilor aflate pe calea navigabilă sau în vecinătatea ei.
d) Este interzisă amplasarea oricăror obiecte sau instalații plutitoare, inclusiv de tip ponton mobil, care ar putea să reprezinte un pericol pentru siguranţa navigației.
e) Este interzisă staționarea ambarcațiunilor pe oglinda apei lacului, fără persoane la bord, la distanțe mai mari de 10 metri față de mal, indiferent dacă sunt amarate direct la mal sau la o amenajare de tip debarcader, fixat pe mal sau plutitor;
f) Acostarea ambarcațiunilor este permisă doar în locuri special amenajate în acest sens, precum și în dreptul imobilului deținut în temeiul unui drept real.
– În caz de accident care pune în pericol persoanele aflate la bord, conducătorul ambarcațiunii trebuie să facă uz de toate mijloacele aflate la dispoziţia sa pentru a salva aceste persoane.
– Orice conducător de ambarcațiune, aflată în apropierea unei alte ambarcațiuni, victimă a unui accident care pune în pericol persoane sau ameninţă să producă o obstrucţionare a navigației, este obligat, în măsura în care nu pune în pericol siguranţa propriei sale nave, să acorde asistenţă imediată.
– Concursurile nautice se vor organiza numai cu avizul concesionarului lacului care va informa autoritatea navala competenta si va stabili masurile necesare in vederea asigurarii sigurantei navigatiei si protectiei persoanelor. Odata cu avizarea acestor evenimente si publicarea informatiei in mass-media locala cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de desfasurarea evenimentului, se interzice navigarea tuturor ambarcatiunilor pe toata durata evenimentului, cu exceptia celor apartinand exclusiv autoritatilor si institutiilor publice, aflate in exercitarea atributiilor legale, precum si a organizatorului, in vederea supravegherii si acordarii de prim ajutor. Alte manifestari a caror siguranta sau buna desfasurare poate fi afectata de navigatie se pot organiza numai cu avizul autoritatii navale competente si al concesionarului lacului, care vor stabili masurile necesare in vederea asigurarii sigurantei navigatiei si protectiei persoanelor. Asigurarea măsurilor și a logisticii necesare pentru desfășurarea concursurilor nautice revine în exclusivitate organizatorilor.
 – Antrenamentul sportivilor cu ambarcațiuni se va desfășura în baza unui program aprobat de către autoritatea navală competentă. Antrenamentul se va desfășura în prezența unui antrenor care îl va supraveghea dintr-o ambarcațiune cu motor electric,  în vederea interventiei rapide în caz de accident. Ambarcațiunile care navighează în zonele de antrenament au obligatia păstrării unei distante și a unei viteze până la limita evitării oricărui accident previzibil în mod rezonabil de către un conducător de ambarcațiune atent și diligent.
– Constituie contravenție, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni, următoarele fapte:
accesul, navigarea și acostarea ambarcațiunilor de orice fel și desfășurarea oricărei activități în ZONA I,
navigarea ambarcațiunilor cu motor electric în ZONA II, cu excepția plecării / acostării ambarcațiunilor,
încălcarea interdicțiilor prevăzute la art. 9,
plecarea / acostarea ambarcațiunilor de la / la ponton sau direct la mal în zona plajelor (zona II) fără a reduce viteza,
navigarea ambarcațiunilor cu motor electric la o distanță mai mică de 20 m față de maluri,
încălcarea regulilor de navigație prevăzute la art. 11.
– Contravențiile prevăzute la alin. 1, lit. a) – c) se sancționează cu amendă de la 3000 lei la 5000 lei.
– Contravențiile prevăzute la alin. 1, lit. d) – f) se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 3000 lei.
– Accesul pe lacul Tarnița a oricărui mijloc motorizat sau echipament care utilizează carburanți fosili, cu excepția celor aparținând exclusiv autorităților și instituțiilor publice, aflate în exercitarea atribuțiilor legale constituie contravenția prevăzută la art. 96, alin. (1), pct. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.

Lacul Fântânele

– Având în vedere statutul de arie naturală protejată, pentru evitarea poluărilor accidentale cu hidrocarburi, se interzice accesul pe lacul Fântânele a oricărui mijloc motorizat sau echipament care utilizează carburanți fosili, cu excepția celor aparținând exclusiv autorităților și instituțiilor publice, aflate în exercitarea atribuțiilor legale. Prin mijloc motorizat sau echipament se intelege ambarcatiuni, mijloace de agrement, de tip ski-jet, pontoane, plute si altele care utilizeaza carburanti fosili fie pentru generarea fortei de propulsie (motoare termice inboard / outboard), fie pentru generarea energiei pentru alimentarea motoarelor electrice (generatoare de curent electric)
– Se interzice desfășurarea activităților de întreținere a ambarcațiunilor, deținerea oricăror materiale și echipamente, precum și desfășurarea oricăror alte activități direct pe suprafața lacului și/sau în imediata vecinătate a acestuia, dacă există riscul de scurgeri de uleiuri, combustibili, lubrifianți, detergenți și alte substanțe poluante.
– Este interzis să se arunce, să se deverseze, să se lase să cadă sau să se scurgă în lac, obiecte sau substanţe de natură a crea o piedică sau un pericol pentru navigaţie sau  o sursă de poluare.
– Este interzisa conducerea unei ambarcatiuni de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice.
– Pentru protejarea malurilor împotriva eroziunii datorate valurilor produse de ambarcațiuni, se interzice navigarea la o distanță mai mică de 20 m față de acestea. Prin exceptie de la prevederile alin. (1) interdictia nu se aplica ambarcatiunilor  care nu sunt propulsate de motoare termice. 
– Pe suprafața lacului Fântânele este permisă navigația vaselor de agrement şi sportive, precum şi a celor având ca scop deservirea populaţiei, propulsate cu vâsle, vele, pedale și motoare electrice, care respectă caracteristicile tehnice de funcţionare şi prevenirea poluării mediului şi sunt conduse de personal calificat şi brevetat pentru a presta această activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Proprietarii vaselor sunt direct răspunzători de starea tehnică, funcţionarea corespunzătoare şi dotarea cu personal calificat şi brevetat corespunzător.
– Pentru desfășurarea navigației în condiții de siguranță, se stabilesc următoarele reguli:
a) Pe tot cuprinsul navigabil al lacului Tarnita, ambarcatiunile de orice fel au obligatia să reducă viteza până la limita evitării oricărui accident previzibil în mod rezonabil de către un conducător de ambarcațiune atent și diligent.
b) Schimbarea sensului de deplasare sau traversarea lacului se face numai în condiții de siguranță a navigatiei și fără a perturba buna desfășurare a altor activități.
c) Este interzis să se lase a ieşi în afara bordurilor ambarcațiunilor, obiecte care ar putea să reprezinte un pericol pentru siguranţa navelor, a materialelor sau instalațiilor plutitoare sau a instalaţiilor aflate pe calea navigabilă sau în vecinătatea ei.
d) Este interzisă amplasarea oricăror obiecte sau instalații plutitoare, inclusiv de tip ponton mobil, care ar putea să reprezinte un pericol pentru siguranţa navigației.
e) Este interzisă staționarea ambarcațiunilor pe oglinda apei lacului, fără persoane la bord, la distanțe mai mari de 10 metri față de mal, indiferent dacă sunt amarate direct la mal sau la o amenajare de tip debarcader, fixat pe mal sau plutitor;
f) Acostarea ambarcațiunilor este permisă doar în locuri special amenajate în acest sens, precum și în dreptul imobilului deținut în temeiul unui drept real.
– În caz de accident care pune în pericol persoanele aflate la bord, conducătorul ambarcațiunii trebuie să facă uz de toate mijloacele aflate la dispoziţia sa pentru a salva aceste persoane. Orice conducător de ambarcațiune, aflată în apropierea unei alte ambarcațiuni, victimă a unui accident care pune în pericol persoane sau ameninţă să producă o obstrucţionare a navigației, este obligat, în măsura în care nu pune în pericol siguranţa propriei sale nave, să acorde asistenţă imediată.
– Concursurile nautice se vor organiza numai cu avizul concesionarului lacului care va informa autoritatea navala competenta si va stabili masurile necesare in vederea asigurarii sigurantei navigatiei si protectiei persoanelor. Odata cu avizarea acestor evenimente si publicarea informatiei in mass-media locala cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de desfasurarea evenimentului, se interzice navigarea tuturor ambarcatiunilor pe toata durata evenimentului, cu exceptia celor apartinand exclusiv autoritatilor si institutiilor publice, aflate in exercitarea atributiilor legale, precum si a organizatorului, in vederea supravegherii si acordarii de prim ajutor. Alte manifestari a caror siguranta sau buna desfasurare poate fi afectata de navigatie se pot organiza numai cu avizul autoritatii navale competente si al concesionarului lacului, care vor stabili masurile necesare in vederea asigurarii sigurantei navigatiei si protectiei persoanelor. Asigurarea măsurilor și a logisticii necesare pentru desfășurarea concursurilor nautice revine în exclusivitate organizatorilor.
– Antrenamentul sportivilor cu ambarcațiuni se va desfășura în baza unui program aprobat de către autoritatea navală competentă. Antrenamentul se va desfășura în prezența unui antrenor care îl va supraveghea dintr-o ambarcațiune cu motor electric,  în vederea interventiei rapide în caz de accident. Ambarcațiunile care navighează în zonele de antrenament au obligatia păstrării unei distante și a unei viteze până la limita evitării oricărui accident previzibil în mod rezonabil de către un conducător de ambarcațiune atent și diligent.
– Constituie contravenție, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni, următoarele fapte:
încălcarea interdicțiilor prevăzute la art. 4,
navigarea ambarcațiunilor cu motor electric la o distanță mai mică de 20 m față de maluri,
încălcarea regulilor de navigație prevăzute la art. 7.
(2) Contravenția prevăzută la alin. 1, lit. a) se sancționează cu amendă de la 3000 lei la 5000 lei.
(3) Contravențiile prevăzute la alin. 1, lit. b) și c) se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 3000 lei.
(4) Accesul pe lacul Tarnița a oricărui mijloc motorizat sau echipament care utilizează carburanți fosili, cu excepția celor aparținând exclusiv autorităților și instituțiilor publice, aflate în exercitarea atribuțiilor legale constituie contravenția prevăzută la art. 96, alin. (1), pct. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.

Proiectul de hotărâre integral, cu privire la regulamentul pentru navigația pe lacurile Tarnița și Beliș poate fi consultat AICI.

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte ZCJ.RO pe FACEBOOK şi pe Instagram

loading...
Comenteaza