Și incinta Fimaro se transformă în ansamblu imobiliar

După modelul altor platforme industriale care s-au restructurat în ultimii ani la Cluj și incinta Fimaro va fi înlocuită de un ansamblu imobliar.

Proiectul de restructurare se află în dezbatere publică până în 24 iunie. Beneficiarii viitorului ansamblu de locuințe sunt Fimaro Invest SA, Fimaro Development, Carmen și Florin Uță, Mona și Cătălin Dumitru, care propun printr-un PUZ restructurarea incintei Fimaro, parcelarea acesteia și dezvoltarea unui ansamblu mixt pe strada Cornelui Coposu nr. 167, 167A. Terenul vizat este de 31.011 metri pătrați.

Este vorba despre o restructurare urbană pentru care Consiliul Local trebuie să aprobe un contract între municipalitate și beneficiari.

Terenul va fi reorganizat, conform documentațiilor depuse, în 7 parcele, 5 parcele destinate construirii ansamblului mixt și 3 parcele destinate străzii noi propuse și regularizării circulațiilor existente.

Pe cele 3,1 hectare se dorește ridicarea mai multor clădiri cu regim diferit de înălțime, între 5 și 11 etaje, cu o înălțime maximă admisă de 48 de metri. Indicii urbanistici maxim admiși în această zonă sunt de 60% - POT și 2,8 – CUT. Deoarece parcela se învecinează și cu pârâul Nadăș se propune o retragere de minim 13 metri.

Accesul auto la viitorul ansamblu imobiliar se face din strada Corneliu Coposu și strada Strungarilor, iar pe lungimea frontului la strada Coposu se va realiza o bandă suplimentară pentru accesul în incintă. De asemenea, strada Strungarilor se va regulariza la 3 benzi carosabile și trotuare de 1,5 m. Pentru circulația în interiorul ansamblului imobiliar se va amenaja o stradă nouă cu ampriză variabilă între 10 și 13 m.

Se va amenaja pe cheltuiala investitorului fâșia adiacentă pârârului Nadăș pe toată lungimea parcelei. Zona va fi organizată ca promenadă cu acces public nelimitat. Iar la parterul unuia dintre imobile va fi amenajată o grădiniță, care va fi trecută în domeniul public cu titlu gratuit.

Investițiile se vor realiza etapizat. ”Restructurarea ansamblului Fimaro vizează îmbunătățirea calității urbanistice a unui areal mai larg, cu posibilitatea dezvoltării de tip brownfield înspre est, pe culoarul Nadășului și al căii ferate. Configurația urbanistică propusă este adaptată unei dezvoltări în trepte a arealului. Zona a devenit activă în ultimii doi ani prin construirea de locuințe la strada Corneliu Coposu și apariția unei dotări sportive la sud de pârâul Nadăș. Restructurarea incintei Fimaro poate constitui un impuls pentru conversia zonelor industriale de la sud (Fimaro Sud, 16 februarie, Institutul Minier), activându-se astfel întregul culoar destinat restructurării. Culoarul Nadășului are un potențial de dezvoltare a rețelei de legături pietonale, care va contribui la creșterea atractivității arealului”, a se arată în documentația de specialitate întocmită de Planwerk.

Despre Fimaro

Fabrica Fimaro a fost fondată în 1924, ca atelier mecanic şi turnătorie de fontă, devenind după al Doilea Război Mondial, un producător de utilaje şi echipamente pentru cantine, precum şi de utilaje pentru procesare a produselor alimentare.După anul 1960 Fimaro a dezvoltat maşini şi linii pentru industria textilă şi a pielăriei. Din 1998 Fimaro a început să ofere diverse servicii de fabricaţie pentru industria auto, industria lemnului, industria metalurgică, amenajare spaţii verzi, instalaţii de condiţionat şi purificat aer, instalaţii de ventilare. Activitatea industrială iniţială a încetat sau s-a restrâns considerabil. În prezent o parte din spaţii sunt închiriate micilor întreprinderi pentru activităţi de producţie şi servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, depozitare etc .

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte ZCJ.RO pe FACEBOOK

loading...
Loading...
Comenteaza