CNA a renunţat la obligativitatea radiourilor de a difuza zilnic programe locale

CNA a renunţat la obligativitatea radiourilor de a difuza zilnic programe locale
Consiliul Naţional al Audiovizualului a adoptat în şedinţa de azi proiectul de modificare a Deciziei CNA 488/2010 privind acordarea de licenţe, cu unanimitate de voturi, Consiliul fiind de acord cu propunerea ARCA de a renunţa la obligativitatea radiourilor de a realiza zilnic un program local.
Abonează-te pe   Poza noua 31.03.2021
Pentru mai multe informaţii de ultimă oră vizitează pagina principală ZIUA DE CLUJ

La şedinţa CNA de joi participă Laura Georgescu (preşedinte), Viorel Vasile Buda (vicepreşedinte), Narcisa Iorga, Radu Călin Cristea, Lorand Turos, Valentin Alexandru Jucan, Monica Gubernat, Răsvan Popescu (membri).

Membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) au adoptat, în şedinţa de joi, proiectul de modificare a Deciziei 488/2010, cu o serie de amendamente, CNA fiind de acord cu propunerea Asociaţiei Române de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA) de a se renunţa la amendamentul potrivit căruia radiourile ar fi avut obligaţia de a realiza şi difuza zilnic un program local, în intervalul orar 06.00 - 24.00, de minimum 6 ore.

Înainte ca amendamentele să fie aprobate de Consiliu, în şedinţa de marţi, 4 iunie, proiectul de modificare a Deciziei 488/2010 prevedea că, în cazul serviciilor de programe de radiodifuziune pe cale radioelectrică terestră, în localităţile cu o populaţie de peste 50.000 de locuitori, radiodifuzorii care au obţinut licenţe audiovizuale au obligaţia de a realiza şi difuza zilnic un program local, în intervalul orar 06.00 - 24.00, de minimum 6 ore.

De asemenea, proiectul prevedea că, în cazul serviciilor de programe de radiodifuziune pe cale radioelectrică terestră, în localităţi cu o populaţie de sub 50.000 de locuitori, radiodifuzorii care au obţinut licenţe audiovizuale au obligaţia de a realiza şi difuza zilnic un program local, în intervalul orar 06.00 - 24.00, de minimum 2 ore.

Potrivit proiectului de modificare a Deciziei 488/2010, articolul 4, alineatul 1, care prezintă documentele necesare dosarului de solicitare a licenţei, va conţine, după modificare, şi "strategia editorială pentru o perioadă de valabilitate a licenţei", dar şi valoarea iniţială a investiţiei.

Totodată, dosarul va trebui să conţină enumerarea, descrierea şi clasificarea emisiunilor pe tipuri de program, cu precizarea ponderii diferitelor genuri de programe informative, culturale, educative şi de divertisment, sursele exterioare de programe, alte argumente ce pot fi utile în susţinerea proiectului editorial. În vederea asigurării dreptului fundamental la informare, serviciile de programe generaliste vor rezerva o pondere semnificativă componentei informative, cu respectarea exigenţelor legale de informare corectă a publicului prevăzute în legislaţia audiovizualului în vigoare.

De asemenea, alineatul 2 din articolul 4 înregistrează modificări: "solicitantul persoană română care are calitatea de comerciant va anexa la dosarul de solicitare şi certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului, eliberat cu cel mult 30 zile înainte de înregistrarea dosarului, care să precizeze obiectul de activitate şi structura acţionariatului existent la momentul solicitării licenţei audiovizuale, în original; în condiţiile în care în structura acţionariatului există acţionari persoane juridice, direct sau indirect, se vor depune documente oficiale care să ateste acţionariatul acestora până la ultima persoană fizică, dar şi certificatul de atestare fiscală al solicitantului".

Potrivit proiectului de modificare a Deciziei 488/2010, articolul 8, alineatul (1), CNA va ţine ţine cont la decizia de acordare a licenţei şi de strategia editorială, în raport şi cu strategia CNA de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale, prevăzută la art. 68 din Legea audiovizualului; oferta de programe şi conţinutul acestora, prezentate în proiectul editorial şi experienţa şi competenţa în domeniul audiovizual, după caz.

De asemenea, potrivit proiectului, "licenţa audiovizuală acordată în conformitate cu prevederile Legii audiovizualului, poate fi cedată către un terţ numai cu acordul CNA şi cu asumarea de către noul titular a tuturor obligaţiilor decurgând din licenţă, conform cu angajamentul din formularul-tip prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie, dar nu mai devreme de 1 an de la data începerii difuzării serviciului de programe".

Totodată, alineatul (2) al articolul 21 prevede ca "în scopul obţinerii acordului CNA prevăzut la alin. (1), solicitanţii vor depune la registratura acestuia dosarul cuprinzând următoarele documente : cererea titularului de licenţă audiovizuală cu privire la cedarea acesteia, semnată de reprezentantul legal al solicitantului, însoţită de licenţa audiovizuală şi decizia de autorizare audiovizuală, ambele în original; hotărârea adunării generale a acţionarilor/asociaţilor privind cedarea licenţei, semnată de toţi acţionarii persoane fizice şi/sau persoanele împuternicite ale acţionarilor persoane juridice, conform certificat constatator, în original; în cazul insolvenţei, hotărârea privind cedarea licenţei aparţine organului de conducere prevăzut în legea insolvenţei; certificatul de atestare fiscală al cedentului în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) din Legea audiovizualului; cererea cesionarului cu privire la preluarea licenţei audiovizuale, însoţită de documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) - (4), după caz, în funcţie de statutul juridic al solicitantului, precum şi de documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), e) şi k); certificatul constatator, în original, eliberat cedentului, respectiv cesionarului, de către oficiul registrului comerțului cu cel mult 7 zile înainte de data înregistrării dosarului".

Documentele prevăzute la alineatul (2) vor fi verificate de Serviciul Juridic şi Reglementări şi de către Biroul Licenţe Autorizări, în termen de 5 zile de la înregistrare. Astfel, Consiliul va decide asupra solicitării în termen de 30 de zile, comunicând în scris solicitanţilor decizia sa.

În cazul obţinerii acordului Consiliului, solicitanţii vor depune la sediul CNA contractul de cedare a licenţei, autentificat, însoţit de anexa nr. 1, care vor fi verificate, în termen de 5 zile de la depunere, de către Serviciul Juridic şi Reglementări și Biroul Licenţe Autorizări, în vederea operării modificărilor din licenţa audiovizuală şi, după caz, în decizia de autorizare audiovizuală.

Potrivit sursei citate, în cazul serviciilor de programe difuzate prin reţele de comunicaţii electronice, CNA va efectua modificările impuse în licenţa audiovizuală şi în decizia de autorizare audiovizuală, în maximum 30 de zile de la data înregistrării contractului de cesiune. De asemenea, în cazul serviciilor de programe difuzate pe cale radioelectrică terestră, CNA va efectua modificările impuse în licenţa audiovizuală, în maximum 30 de zile de la data înregistrării contractului de cesiune. Decizia de autorizare modificată va fi eliberată în termen de 30 de zile de la data depunerii la CNA a documentului de autorizare modificat corespunzător de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), cesionarul având obligaţia de a-l depune la CNA în maximum 4 luni de la data eliberării licenţei audiovizuale modificate.

De asemenea, titularii mai multor licenţe audiovizuale de radiodifuziune pot să opteze, în funcţie de acoperirea teritorială a acestora, fie pentru reunirea lor într-o licenţă regională sau naţională, fie pentru operarea lor în sistem de licenţă locală.

 

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte ZCJ.RO pe FACEBOOK şi pe Instagram

loading...
Etichete
Comenteaza