Finanţele dau înapoi. O nouă declaraţie fiscală revizuită

Finanţele dau înapoi. O nouă declaraţie fiscală revizuită
Declaraţia nr. 394 se va completa integral din 1 octombrie pentru toate operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional, iar pentru perioada 1 iulie - 30 septembrie se vor declara doar operațiunile derulate cu persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, amânându-se termenul de declarare pentru celelalte operațiuni, din octombrie 2016.

Aceste modificari au survenit în urma dialogului dintre Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) şi mediul de afaceri. La sfârșitul lunii mai, pe site-ul ANAF a fost publicat formularul electronic al noii declaraţii informative nr. 394, acesta fiind disponibil contribuabililor în vederea testării. 
 
Au fost semnalate din partea contribuabililor sau asociațiilor profesionale aspecte referitoare la modalitatea de declarare a datelor din formular, solicitând introducerea cotei de taxă pe valoarea adăugată de 19% (pentru corecții, regularizări din perioadele anterioare), eliminarea evidențierii în mod distinct a livrărilor şi achizițiilor de telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC și laptopuri, dacă valoarea bunurilor livrate, exclusiv TVA, înscrise într-o factură este mai mică de 22.500 lei, ca urmare a costurilor suplimentare generate la nivelul contribuabililor. 
 
În vederea simplificării declarației, ANAF a eliminat cerința de a completa operațiunile cu regim special de către persoanele impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, precum şi cerința de a completa TVA aferentă livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii pentru care se aplicã taxarea inversă și menținerea acesteia numai în cazul achizițiilor.

Menţionăm că declaraţia nr. 394, prin care se declara toate vânzările şi cumpărările unui agent economic plătitor de TVA a fost mărită de la 8 la 16 pagini. Un alt formular fiscal contestat de mediul de afaceri a fost nr. 088, cel mai dezbătut în domeniu.

Comenteaza