Aeroportul Internațional Cluj angajează! Ce post nou a scos la concurs

Aeroportul Internațional Cluj angajează! Ce post nou a scos la concurs

Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca face angajări. Înscrierile se pot face până în data de 9 februarie 2024.

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 12.02.2024, ora 10.00, selecţie pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată:

Referent de specialitate – Compartiment Control Financiar Preventiv/Control Financiar de Gestiune: 1 post vacant.

Condiţii necesare:
• Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență;
• Experiență în domeniul economic de minimum 2 ani;
• Cunoştinţe Microsoft Office (Word, Excel);
• Cunoștințe aprofundate în domeniul activității economico-financiare, legislației financiar contabile și fiscale;
• Capacitate de analiză şi sinteză, disponibilitate la sarcinile de serviciu şi dorinţă de perfecţionare;
• Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;
• Rezistență la stres;
• Fără cazier;
• Abilităţi de comunicare, inițiativă, cooperare şi lucru în echipă;
• Seriozitate şi profesionalism;
• Alte cerinţe specifice postului: cunoştinţe privind controlul financiar de gestiune, evidenţă primară şi financiar–contabilă.
Avantaj:
• Experiență privind utilizarea programului de gestiune și contabilitate WinMentor;
• Experiență pe un post similar într-o regie autonomă/societate comercială;
• Experiență în elaborarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;
• Experiență în domeniul aeroportuar;
• Cunoştinţe de limba engleză.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Cerere pentru înscrierea la selecție;
• Curriculum Vitae;
• Copie C.I.;
• Declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.
Probele de selecţie:
Selecţia pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:
- Selecţia dosarelor de înscriere;
- Probă scrisă – 2 ore;
- Interviul.

Conform reprezentanților aerogării clujene, fiecare probă este eliminatorie.

Data limită de înscriere: Dosarele de înscriere la selecţie se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data
de 09.02.2024, ora 14:00.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, telefon 0264/ 307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).

Comenteaza