Aeroportul Internațional din Cluj angajează! Ultimul post scos la concurs

Aeroportul Internațional din Cluj angajează! Ultimul post scos la concurs

Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca face angajări. Are nevoie de un șef serviciu contabilitate. Înscrierile se pot face până în data de 31 iulie 2024.

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 01.08.2024, ora 10.00, selecţie pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată: Șef Serviciu Contabilitate: 1 post.

Condiţii necesare:
• Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență;
• Experiență în domeniul economic de minimum 10 ani;
• Cunoştinţe Microsoft Office (Word, Excel);
• Cunoștințe aprofundate în domeniul activității economico-financiare, legislației financiar contabile și fiscale;
• Cunoştinţe de limba engleză – nivel avansat;
• Capacitate de analiză şi sinteză, disponibilitate la sarcinile de serviciu şi dorinţă de perfecţionare;
• Experiență și abilitate în management financiar - contabil;
• Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;
• Rezistență la stres;
• Fără cazier;
• Abilităţi de comunicare, inițiativă, cooperare şi lucru în echipă;
• Seriozitate şi profesionalism.
Avantaj:
• Deținere certificare membru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Consultant Fiscal, Auditor Financiar, master, doctorat;
• Experiență privind utilizarea programului de gestiune și contabilitate WinMentor;
• Experiență pe un post similar într-o regie autonomă/societate comercială;
• Experiență în elaborarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;
• Experiență în domeniul aeroportuar.
Responsabilitățile postului:
- Organizarea și urmărirea evidenței contabile a unității, realizarea de analize economice, financiare, de previzionare și statistice.
- Analizarea informațiilor financiar-contabile, elaborarea și propunerea de măsuri pentru îmbunătățirea indicatorilor economico-financiari ai unitatii.
- Analiza costurilor și a veniturilor unității, cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate.
- Organizarea, conducerea și controlul activității în cadrul Serviciului.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Cerere pentru înscrierea la selecție;
• Curriculum Vitae;
• Copie C.I.;
• Două recomandări;
• Copie a actelor doveditoare a studiilor și a pregătirii profesionale;
• Alte calificări;
• Declarație pe propria răspundere în care trebuie să fie menționat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
• Declarație privind motivele necontinuității în muncă sau studii pentru perioadele ce depășesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;
• Adeverință de la medicul de familie.
Probele de selecţie:
Selecţia pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:
- Selecţia dosarelor de înscriere;
- Proba scrisă – 2 ore;
- Interviul.

Fiecare probă este eliminatorie. Data limită de înscriere: Dosarele de înscriere la selecţie se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 31.07.2024, ora 12:00.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, telefon 0264 / 307 500, int. 240 (Serviciul Resurse Umane, Arhivare).

Comenteaza