Video ANAF schimbă regulile de la 1 martie. Ce trebuie să facă românii ca să nu riște amenzi

ANAF schimbă regulile de la 1 martie. Ce trebuie să facă românii ca să nu riște amenzi

Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că românii vor avea o nouă obligație începând din 1 martie 2022.

De la 1 martie 2022, românii sunt obligați să se înscrie în SPV - Spațiul Privat Virtual al ANAF, pentru transmiterea cererilor, înscrisurilor sau a oricăror altor documente către organele fiscale.

Această obligativitate revine persoanelor juridice, asocierilor și altor entități fără personalitate juridică, persoanelor fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent ca persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale.

În situația în care contribuabilii/plătitorii nu își îndeplinesc obligația comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente, iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.

"Recomandăm contribuabililor să întreprindă demersurile necesare pentru înregistrarea în Spațiul Privat Virtual, până la data de 01 martie 2022, pentru a evita eventualele efecte negative care pot apărea în situația în care un document trebuie depus într-un anumit termen, iar acest lucru se realizează fizic și nu prin intermediul Spațiului Privat Virtual, cum ar fi: pierderea dreptului de a beneficia de o facilitate fiscală, aplicarea unor amenzi, etc", transmite ANAF.

Spațiul Privat Virtual este un serviciu gratuit, disponibil 24h/24h, 7 zile/7 zile, prin intermediul căruia contribuabilii depun declarații, cereri, solicită documente, verifică situația fiscală proprie, etc. Prin transmiterea documentelor prin mediul electronic sunt economisite atât resursele contribuabililor, cât și cele ale administrației fiscale.

Persoanele fizice sau juridice, care dețin certificate digitale calificate, pot solicita înregistrarea ca utilizatori SPV pe baza acestora, iar persoanele fizice care nu dețin un astfel de certificat, pot solicita înregistrarea pe bază de nume de utilizator și parolă.

Cum te înrolezi în Spațiul Privat Virtual

Instrucțiuni video pentru înregistrarea în SPV a persoanelor juridice, persoanelor fizice sau a altor entități pe baza certificatului digital calificat:

Instrucțiuni video pentru înregistrarea în SPV a persoanelor fizice pe bază de nume de utilizator și parolă:

Comenteaza