Biruri reduse cu 10% pentru românii care își achită integral dările și își depun declarațiile online

Biruri reduse cu 10% pentru românii care își achită integral dările și își depun declarațiile online

Agenția Națională de Administarare Fiscală (ANAF) va aplica o bonificație de 5% din obligaţiile fiscale estimate de contribuabili dacă sunt achitate integral până la 15 decembrie și de încă 5% din obligaţiile anuale pentru 2018 dacă sunt plătite integral până la 15 martie 2019, iar declaraţia unică se depune online până în 16 iulie 2018.

În cazul în care condiţiile prevăzute sunt îndeplinite  cumulativ se aplică ambele bonificaţii, a precizat Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca. Aceasta a menținat că declarația privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se depune până la data de 16 iulie 2018.

Acestea au obligația declarării veniturilor realizate din România sau din străinătate în anul 2017; a impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în 2018; a venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.

Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului în cazul contribuabililor care încep o activitate în  cursul anului fiscal şi a celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declarației unice.

Formularul se depune, împreună cu anexele completate, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire; prin mijloace electronice de transmitere la distanță - prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual disponibil pe site-ul ANAF sau pe site-ul www.e-guvernare.ro, cu certificat digital calificat.

SPV este un serviciu gratuit oferit de Ministerul Finanţelor Publice prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor în legătură cu situaţia financiară şi fiscală proprie. Prin utilizarea sa se evită deplasarea la sediile unităţilor fiscale sau la oficiile poștale.

Avantajele SPV constau în accesul facil; disponibilitatea non-stop, completarea  formularelor online; posibilitatea de a solicita diferite documente, de a primi decizii de impunere şi alte acte administrativ fiscale sau de a transmite solicitări de asistenţă în domeniul fiscal.

Comenteaza