Fiscul suspendă executările silite și popririle

Fiscul suspendă executările silite și popririle

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a decis suspendarea sau neînceperea executãrii silite a creanțelor bugetare. 

În aceastã perioadă, având în vedere contextul economic dificil cauzat de răspândirea infecției cu virusul COVID – 19, Agenția Națională de Administrare Fiscală a pregătit o serie de măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri. Cele mai importante sunt suspendarea sau neînceperea executării silite a creanțelor bugetare.

Nu se mai emit somații, popriri asupra disponibilităților bănești și a veniturilor urmăribile și nu vor mai fi instituite sechestre asupra bunurilor. Excepție fac sumele provenite din hotărârile judecătorești pronunțate în materie penală.

Alte măsuri luate de ANAF: 

- rambursarea TVA, în martie, pentru toate deconturile soluționate și pentru care s-au emis decizii de rambursare la zi
- implementarea unui nou mecanism de rambursare a TVA, care vizeazã soluționarea cu celeritate a deconturilor, începând cu 1 aprilie
- suspendarea acțiunilor de control fiscal (inspecții fiscale, controale antifraudă) cu excepția verificărilor ce pot fi efectuate de la distanță, precum și a cazurilor de evaziune fiscală, unde sunt indicii
- suspendarea acțiunilor antifraudã privind filtru II și a activitãților specifice din punctele de trecere a frontierei cu Ungaria și Bulgaria
         

Mãsurile vor fi aplicate atât în perioada în care în România este declarată stare de urgență, cât și pentru o perioadă de 30 de zile de la încetarea acestei stări. Totodată, se amână termenul de depunere a declarațiilor fiscale de la 25 martie până la 25 aprilie.

Comenteaza