Ghidul ANAF pentru asociații, fundații și federații. Ce obligații au

Ghidul ANAF pentru asociații, fundații și federații. Ce obligații au

Fiscul a publicat un ghid informativ al asociațiilor, fundațiilor și federațiilor, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe portalul propriu Ghidul asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.

Potrivit unui comunicat al instituţiei, ghidul oferă informaţii despre înfiinţarea asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor, înregistrarea fiscală, impozitul pe profit, alte obligaţii declarative sau modalitatea de interacţiune cu ANAF.

Conform documentului publicat de fisc, asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile îşi pot desfăşura activitatea în diverse domenii, cum ar fi sănătate, educaţie şi cercetare, ştiinţă, cultură, protecţie socială, minorităţi, drepturile omului, protecţia mediului, protecţia copilului, comunicare şi mass - media, sport/turism etc.

În acest sens, acestea pot desfăşura diferite activităţi, precum intermedierea relaţiei dintre cetăţeni şi autorităţi, facilitarea integrării sociale şi politice a cetăţenilor, furnizarea de bunuri şi servicii publice, reprezentarea intereselor de grup în societate etc.

„Pe perioada 2021-2025, pentru entităţile care fac obiectul prezentului ghid, termenul pentru depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor", se menţionează în document.

Asociaţiile,‍ fundaţiile‍ şi‍ federaţiile‍ au‍ obligaţia‍ de‍ a‍‍ declara‍ şi‍ plăti‍ impozitul‍ pe profit,‍ în‍ cotă‍ de‍ 16%.

Aceste entităţi depun declaraţia privind impozitul pe profit inclusiv în situaţia în care înregistrează numai venituri neimpozabile respectiv cheltuieli nedeductibile, potrivit legislaţiei în vigoare.

Potrivit ghidului, partidele politice, sindicatele şi cultele religioase nu intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei Guvernului 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Comenteaza