Ghidul ANAF pentru cei care închiriază. Ce trebuie să facă proprietarii

Ghidul ANAF pentru cei care închiriază. Ce trebuie să facă proprietarii
| Foto: fantazista - Depositphotos.com

Cei care își închiriază locuințele și alte proprietăți pot găsi în ghidul ANAF, modalităţile de plată ale impozitului şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi informații referitoare la TVA ori sancţiuni.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe portalul propriu Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obţinute de persoanele fizice din închirierea şi subînchirierea bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul personal.

Potrivit unui comunicat al instituţiei, ghidul conţine informaţii privind definirea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, contractul de locaţiune şi înregistrarea fiscală a acestuia, contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), modalităţile de plată ale impozitului şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi referitor la taxa pe valoarea adăugată ori sancţiuni.

Potrivit ghidului, în categoria veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor intră veniturile din închirieri şi subînchirieri de bunuri mobile şi imobile din patrimoniul personal; arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal; închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea.

Veniturile obţinute din închirieri şi subînchirieri de bunuri imobile din patrimoniul personal sunt cele din cedarea folosinţei locuinţei, a caselor de vacanţă, garajelor, terenurilor şi altele asemenea, a căror folosinţă este cedată în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere, uzufruct, arendare şi altele asemenea, inclusiv a unor părţi din acestea, utilizate în scop de reclamă, afişaj şi publicitate.

Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent.

Venitul net anual din cedarea folosinţei bunurilor, altul decât cel plătit de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, din arendarea bunurilor agricole, precum şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, se stabileşte de către persoana fizică prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului brut.

Impozitul se determină de către contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil, iar plata se efectuează la bugetul de stat, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare, din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, precum şi din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal plătite de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, pentru care impunerea este finală, au obligaţia să completeze şi să depună Declaraţia unică în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părţi şi respectiv până la data de 25 mai, inclusiv a fiecărui an, pentru contractele în curs, în cazul celor care au încheiat contractele respective în anii anteriori.

De asemenea, persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, din una sau mai multe surse, sau venituri din alte categorii, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază anuală de calcul de 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe ţară, după caz.

Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor o reprezintă: nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 12 salarii minime brute pe ţară; nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară; nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate cel puţin egale cu 24 de salarii minime brute pe ţară.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează de către contribuabili prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei anuale de calcul reprezentând nivelul a 6, 12 sau 24 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei unice. Declaraţia se depune până la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează contribuţia.

Nedepunerea „Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice", până la data prevăzută în legislaţia fiscală, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 de lei.

Comenteaza