Guvernul lansează o schemă de ajutor de stat pentru 150 de companii, valabilă până în 2020

Guvernul lansează o schemă de ajutor de stat pentru 150 de companii, valabilă până în 2020
Guvernul va lansa o schemă de ajutor de stat pentru companii valabilă până în anul 2020, cu un buget total de 2,7 miliarde lei (600 mil. euro), pentru finanţarea nerambursabilă a costurilor cu active corporale şi necorporale aferente investiţiei iniţiale, plata efectuându-se în perioada 2015-2023.

Pentru a beneficia de ajutorul de stat, firmele trebuie să realizeze o investiţie iniţială de minim 44 milioane lei (10 milioane euro), aceasta reprezentând investiţia în active corporale şi necorporale aflate în acelaşi perimetru, legate de demararea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente, se arată într-un proiect de Hotărâre de Guvern, scrie Mediafax.

Valoarea investiţiei a fost redusă faţă de forma iniţială a documentului, de la minimum 88 milioane lei (circa 20 milioane euro).

Totodată, proiectul prevedea că firmele în activitate vor putea beneficia de ajutor de stat dacă au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare sau egală cu 1% în ultimul exerciţiu financiar încheiat şi au capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat. În noua formă a proiectului, rentabilitatea cifrei de afaceri trebuie să fie mai mare decât zero în ultimul exerciţiu financiar încheiat.

Noua schemă de ajutor de stat are ca obiectiv stimularea doar a investiţiilor cu impact major în economie.

Ministerul Finanţelor Publice, în bugetul căruia este inclusă schema de ajutor de stat, prin programul "Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii", estimează că de vor beneficia circa 150 de companii de finanţare.

În baza schemei, costurile aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale vor fi considerate cheltuieli eligibile. Astfel, costurile cu active corporale şi necorporale aferente investiţiei iniţiale vor fi finanţate de stat sub formă de sume nerambursabile, în limita intensităţii maxime admise, bugetul anual maxim al schemei fiind de 450 milioane lei (circa 100 milioane euro).

Activele corporale reprezintă activele asociate investiţiei iniţiale costând în construcţii de orice tip şi cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii, precum şi instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare. Activele necorporale sunt asociate investiţiei iniţiale şi nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

De acest ajutor de stat vor putea beneficia doar companiile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii, o serie de criterii de eligibilitate, respectiv sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor comerciale, nu înregistrează debite restante la buget, nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate", nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii, nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii, nu au închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii şi, la momentul înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale.

 

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte-ne pe Facebookpe Instagram, pe Youtube și pe LinkedIn

loading...
Comenteaza