Primarii, despre actele de proprietate la Cluj: “Singurele dovezi la sat - chitanțele de mână”

Primarii, despre actele de proprietate la Cluj: “Singurele dovezi la sat - chitanțele de mână”

Lipsa actelor de proprietate autentificate notarial și neimplicarea cetățenilor - mulți dintre ei plecați în străinătate - sunt principalele probleme cu care se confruntă procesul de cadastrare în această zonă a Ardealului.    

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a organizat o întâlnire de lucru, la care au participat prefecți, subprefecți, primari, directori ai oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI) din Cluj, Alba, Sibiu, Mureș, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu-Mare, Bihor și Sălaj).

Ședința a avut ca scop informarea reprezentanților autorităților locale cu privire la etapele realizării cadastrului cu fonduri europene și discutarea principalelor probleme care apar în cadrul procesului de înregistrare sistematică a proprietăților.

ANCPI va iniția, în martie, o consultare pentru stabilirea unui preț corect, apropiat de cel al pieței, pentru realizarea cadastrului, astfel încât persoanele fizice și juridice autorizate să execute astfel de lucrări să participe la licitațiile din perioada următoare, care vizează înregistrarea sistematică a imobilelor cu finanțare europeană, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Instituțua a făcut demersurile necesare pentru simplificarea procedurilor prevăzute de legislația în vigoare. În aprilie, ANCPI va iniția două proceduri de atribuire pentru înregistrarea sistematică a imobilelor din 246 de unități administrativ-teritoriale (UAT).

„Pentru accesarea fondurilor europene destinate realizării cadastrului în toate cele 660 de comune incluse în proiectul major este necesară o mai bună colaborare între toți factorii implicați. Primarii știu cel mai bine cum stau lucrurile la ei în comună. Vă rugăm să pregătiți documentele pe care le dețineți și care ne pot ajuta la identificarea proprietarilor și înregistrarea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară. În cadrul acestui proces, cea mai complicată este partea juridică, de corelare a documentelor existente cu amplasarea pe teren a imobilelor”, a precizat Laurențiu Blaga, președintele ANCPI.

Primarii prezenți la întâlnire au explicat că principalele probleme cu care se confruntă în cadrul acestui proces sunt lipsa actelor de proprietate autentificate de către notari și neimplicarea cetățenilor, în condițiile în care foarte mulți sunt plecați în străinătate. În zona rurală, în foarte multe cazuri singurele dovezi ale vânzării unor imobile sunt chitanțele de mână, care datează de zeci de ani.

ANCPI a prezentat soluțiile legale aplicabile în aceste situații și le-a comunicat primarilor că specialiștii din OCPI și ANCPI îi vor sprijini pe toată durata derulării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor. Următoarea întâlnire de lucru va avea loc la Timișoara.

ANCPI este beneficiarul proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în POR 2014-2020, care are drept scop realizarea cadastrului general în 660 de comune, până în 2023.

Proiectul completează obiectivul prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5,7 milioane ha, în 660 UAT din zone rurale. Valoarea proiectului este 312 de milioane de euro, din care 265 de milioane fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și 47 de milioane de la bugetul de stat.

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte ZCJ.RO pe FACEBOOK

loading...
Loading...
Comenteaza