Revoluția fiscală | Cum arată formularul 600 pe care trebuie să-l depună sute de mii de români la ANAF

Revoluția fiscală | Cum arată formularul 600 pe care trebuie să-l depună sute de mii de români la ANAF
Formularul 600 trebuie depus doar de con­tribuabilii care obţin venituri extrasalariale din surse precum: activităţi inde­pendente, chi­rii, investiţii, activităţi agricole în cuan­tum cel puţin egal cu 12 salarii minime pe economie.

Astfel, fiecare persoană care a obţinut în 2017 sau care crede că va obţine venituri ex­trasalariale de peste 22.800 de lei în 2018 tre­buie să plătească 35% din aceas­tă sumă drept con­tri­­buţii la pensie (CAS - 25%) şi la sănătate (CASS - 10%), adică apro­xi­ma­tiv 8.000 de lei. 

Pe de altă parte, dacă o persoană estimează că va încasa peste 22.800 de lei anul acesta din venituri extra-salariale şi plăteşte 8.000 de lei la Fisc pentru contribuţii sociale în 2018, dar până la finalul anului va încasa o sumă mai mică, riscă să nu îşi mai poată recupera cei 8.000 de lei, pentru că sumele nu se vor regulariza, spun consultanţii.

Formularul 600 trebuie depus până la data de 31 ianuarie inclusiv și în termen de 30 de zile, în cazul celor care încep o activitate în cursul anului. 

Una dintre difi­cultăţile pe care le pot în­tâl­ni contri­bua­bi­lii odată cu de­pu­nerea formu­laru­lui 600 este fa­mi­lia­ri­zarea in­spec­­to­ri­lor fiscali cu această obli­gati­vitate de decla­rare şi infor­mare co­rec­tă a contri­bu­a­bililor într-un termen foar­te scurt.

Experţii spun că for­mu­larul 600 nu este ceva absolut nou pen­tru persoanele care obţin venituri din activităţi independente de exemplu, însă s-a modificat substanţial, pentru că se se depune acum de mai multe categorii de contribuabili faţă de anul trecut.

Cine câştigă:

Statul, pentru că va încasa pe 25 martie prima tranşă din cei aproape 8.000 de lei datoraţi de salariaţii care au şi venituri din alte surse de peste 22.800 de lei.
Contribuabilii care au venituri extrasalariale foarte mari, întrucât contribuţiile sunt plafonate la 12 salarii minime. O persoană cu venituri extra-salariale de 100.000 de lei va plăti la stat tot atâtea contribuţii cât plăteşte o persoană care a încasat 22.800 de lei, adică 8.000 de lei pe an.

Cine pierde:

Cei care, pe lângă salarii, mai realizează şi venituri din investiţii. În prezent, ei datorează CASS şi asupra veniturilor din investiţii, spre deosebire de anul trecut, când, dacă aveau şi salarii sau venituri din activităţi independente, nu mai datorau CASS asupra veniturilor din investiţii.
Persoanele fizice fără venituri care doresc accesarea sistemului de stat privind serviciile medicale. În anul 2017 ei achitau 5,5% contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului minim pe economie, adică 79,75 lei/lună (ex. 5,5% x 1.450 lei), însă în 2018 vor plăti 190 lei/lună (ex. 10% x 1.900 lei).

 

FORMULARUL 600:

 

Comenteaza