Salarii crescute cu 5% de la anul și pensii mai mari cu 13,8%. Cum e recompensată munca peste program

Salarii crescute cu 5% de la anul și pensii mai mari cu 13,8%. Cum e recompensată munca peste program
| Foto: Arhiva

De la 1 ianuarie 2024, salariile bugetarilor vor crește cu 5%, cu excepția remunerațiilor profesorilor, care vor fi mărite cu 13%, iar pensiile se majorează cu 13,8%.

Pensiile se majorează cu 13,8% de la 1 ianuarie 2024, iar salariile de bază ale personalului plătit din fonduri publice vor creşte cu 5% de la aceeaşi dată, excepţie făcând personalul din învăţământ care va beneficia de o majorare de 20% în două tranşe, potrivit proiectului de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024, publicat miercuri.

„Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de 4 funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice potrivit prevederilor legale în vigoare se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023”, se specifică în OUG.

Timp liber pentru cei care muncesc peste program

Totodată, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se va compensa numai cu timp liber corespunzător, cu anumite excepţii prevăzute de lege.

„Prin excepţie de la prevederile alin. (1) în anul 2024, pentru activitatea desfăşurată de personalul militar, poliţişti, poliţiştii de penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislaţia aferentă lunii iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază cuvenită/cuvenit”, se mai arată în proiectul de lege.

De asemenea, munca suplimentară prestată în 2024 peste programul normal de lucru de către personalul cu statut special care are atribuţii pentru desfăşurarea activităţilor deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situaţii de urgenţă, în personalizarea, emiterea şi evidenţa generală a documentelor de identitate şi a paşapoartelor simple, în emiterea şi evidenţa permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, precum şi de către poliţiştii de penitenciare, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzător, se plăteşte cu o majorare de 70% din 5 solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenită/cuvenit, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. Plata majorării se efectuează în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare.

Pe de altă parte, anul viitor vor primi vouchere de vacanţă şi indemnizaţie de hrană numai funcţionarii publici cu un venit sub nivelul unui plafon de 8.000 lei net/lunar. Valoarea voucherului de vacanţă creşte de la 1.450 lei/an la 1.600 lei/an pentru a nu fi afectaţi funcţionarii de introducerea CASS de 10% la voucherele de vacanţă.

Sporul de condiţii vătămătoare (sporul de antenă) a fost stabilit la 15% din salariul de bază dar nu mai mult de 1.500 lei brut/lună pentru toate domeniile de activitate din sectorul bugetar.

Proiectul de act normativ prevede, de asemenea, desfiinţarea posturilor vacante, diminuarea ponderii funcţiilor publice de conducere în totalul funcţiilor la nivel ordonator principal de credite de la 12% la 8% şi limitarea funcţiilor de conducere la maximum 10% pentru celelalte categorii de personal bugetar.

De asemenea, pentru constituirea unui serviciu este nevoie de minimum 10 posturi de execuţie, pentru o direcţie sunt necesare minimum 20 posturi de execuţie, iar pentru constituirea unei direcţii generale minimum 35 de posturi de execuţie.

Funcţiile de demnitate publică de secretar de stat, consilier de stat/subsecretar de stat/vicepreşedinte şi a funcţiilor de demnitate publică asimilate acestora ar trebui să se reducă cu cel puţin 25%.

Indemnizaţia pentru activitatea de liber profesionist, cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor Academiei Române, drepturi pentru pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român sunt menţinute la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2023 la fel ca şi rentele viagere prevăzute în Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

Pentru anul viitor, pentru deficitul bugetar a fost stabilită o limită de 5% din PIB, iar pentru cheltuielile de personal un plafon de 8,5% din PIB, în timp ce pentru anul 2025 pentru soldul bugetar a fost stabilită o limită de -4,7% din PIB, iar pentru cheltuielile de personal un plafon de 8% din PIB.

Comenteaza