Inspectoratul Școlar Cluj angajează zeci de directori și directori adjuncți. Blocarea angajărilor la stat de la 1 iulie e din alt film

Inspectoratul Școlar Cluj angajează zeci de directori și directori adjuncți. Blocarea angajărilor la stat de la 1 iulie e din alt film

Guvernul Ciucă a aprobat, în şedinţă de guvern luna aceasta, blocarea angajărilor la stat de la 1 iulie, dar în bunul stil românesc au apărut numeroase excepţii. Şi Inspectoratul Școlar Cluj angajează directori și directori adjuncți pe bandă rulantă. 

S-a decis continuarea procedurilor aflate în derulare pentru ocuparea posturilor pentru care au fost demarate deja concursuri. Gurile rele spun că, cine trebuie, va fi angajat pe un post călduţ „la stat”. 

Ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din administraţia publică a fost suspendată pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 2022, dar se mai pot face angajări dacă sunt demarate deja concursuri. În acelaşi timp s-a dat o altă ordonanţă de urgenţă prin care se urgentează organizarea de concursuri-fulger, adică derulate în maxim două săptămâni, nu două luni.

Astfel că în perioada iunie-octombrie 2022 Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizează concursul pentru ocuparea celor 20 de funcții de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Cluj, rămase vacante după cele din perioadele septembrie-decembrie 2021, respectiv ianuarie-martie 2022.

Potrivit IȘJ Cluj, pot participa și la această etapă a concursului cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3), din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
Au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3), din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.
Calendarul concursului
Depunerea dosarelor de candidatură este programată în prima jumătate a lunii iulie 2022, iar proba scrisă se va desfășura în data de 8 septembrie 2022, în baza aceleiași bibliografii.

Interviurile sunt programate a fi susținute în perioada 22-29 septembrie 2022, în locațiile stabilite de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Calendarul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sesiunea iunie-octombrie 2022:

28 iunie-17 iulie Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă
18-21 iulie Evaluarea dosarelor de înscriere
22 iulie Afişarea listei candidaţilor admişi la evaluarea dosarelor
25 iulie Depunerea solicitărilor de analiză si remedierea eventualelor erori reclamate in etapa de înscriere
26-27 iulie Remedierea eventualelor erori la nivelul etapei de înscriere
28 iulie Afişarea listei finale a candidaţilor admişi la evaluarea dosarelor
29 iulie Stabilirea centrelor speciale de desfăşurare a probei scrise Repartizarea candidaţilor pe centre
1 august – 6 septembrie Transmiterea solicitărilor I.Ș.J. Cluj către consiliile profesorale, autorităţile locale şi companii/universităţi, în vederea desemnării membrilor comisiilor de interviu
8 septembrie Desfăşurarea probei scrise
8 septembrie Afişarea rezultatelor la proba scrisă
8-9 septembrie Depunerea contestaţiilor la proba scrisă
12-13 septembrie Soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă
13 septembrie Afişarea rezultatelor finale la proba scrisă
14-18 septembrie Înregistrarea opţiunilor candidaţilor pentru unitatea la care candidează şi, în funcţie de opţiune, depunerea documentelor pentru unităţile de învăţământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n)
19-20 septembrie Constituirea comisiilor pentru proba de interviu
21 septembrie Publicarea graficului de desfăşurare a interviurilor
22-29 septembrie Desfăşurarea probei de interviu
23-30 septembrie Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba de interviu
30 septembrie Afişarea rezultatelor finale ale concursului
3 octombrie Exprimarea opţiunilor candidaţilor declaraţi admişi pentru mai multe funcţii/unităţi de învăţământ
4 octombrie Validarea rezultatelor finale
5 octombrie Emiterea deciziilor de numire

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii pentru această sesiune a concursului vor fi afișate la sediul instituției, strada Argeș nr. 24, Cluj-Napoca și pe site-ul www.isjcj.ro.

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte ZCJ.RO pe FACEBOOK şi pe Instagram

Comenteaza
loading...