Jandarmeria recrutează tineri! Ultimele zile de înscrieri pentru cele 700 de locuri scoase la concurs

Jandarmeria recrutează tineri! Ultimele zile de înscrieri pentru cele 700 de locuri scoase la concurs

Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj le transmite tinerilor care doresc o carieră militară în Jandarmeria Română, că au mai rămas doar câteva zile pentru înscrierea la concursurile de admitere ale școlilor militare de subofițeri jandarmi.

"Dacă îți dorești să îmbraci uniforma militară și să faci parte din instituțiile de învățământ postliceal ale Jandarmeriei Române, acesta este un pas esențial pentru a-ți îndeplini aspirațiile", transmite instituția.

Gruparea de Jandarmi "Ștefan Cicio-Pop" Cluj-Napoca reamintește că organizează o campanie de recrutare până pe 14 mai pentru tinerii interesați de o carieră militară în Jandarmeria Română, în cadrul sesiunii de admitere Aprilie-Iulie 2024.

Cerererile de înscriere se depun până la data de 14 mai 2024, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail cariera@jandarmeriamobilacluj.ro, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Data limită de depunere a dosarelor în volum complet este 21 mai 2024.

- 350 locuri la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Drăgășani;

- 350 locuri la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi "Petru Rareș" Fălticeni.

Ce condiții trebuie să îndeplineacă candidații

Candidații trebuie:

a) să aibă cetățenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerințelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfășurat activități de politie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniți în anul participării la concurs;

m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară;

n) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj calificativ purtarea elevului;

o) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învăţământ;

p) să deţină sau să obţină până la absolvire permis de conducere categoria B.

De asemenea, Gruparea de Jandarmi "Ștefan Cicio-Pop" Cluj-Napoca recrutează candidați pentru înscrierea la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale care formează și pregătesc ofițeri și subofițeri pentru Ministerul Afacerilor Interne.

Pentru mai multe informații accesați link-ul: https://www.jandarmeriamobilacluj.ro/# sau la telefon  0264/595514, int. 24118, de luni până vineri între orele 08.00-16.00, Serviciul Resurse Umane.

Comenteaza