Plagiatul lui Bode: Asociația VeDem Just face plângere penală pentru fals în declarații

Plagiatul lui Bode: Asociația VeDem Just face plângere penală pentru fals în declarații

Asociația VeDem Just a anunțat că face plângere penală împotriva lui ministrului Lucian Bode și a profesorului Adrian Ivan pentru fals în declarații, "ca urmare a constatării plagiatului în teza de doctorat".

Asociația VeDem Just a anunțat că va sesiza luni, 16 ianuarie, Parchetul General și Ministerul Educației ca urmare a constatării plagiatului în teza de doctorat a ministrului Lucian Bode.

Asociația, printre ai cărei membrii fondatori se află și fostul judecător clujean Cristi Danileț, precizează într-un comunicat că solicită ministrului Educației retragerea titlului de doctor pentru Lucian Bode și retragerea calității de conducător de doctorat pentru Adrian Ivan.

"La data de 29 septembrie 2018, Lucian Nicolae Bode a susținut la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca teza în relații internaționale și studii de securitate, obținând titlul de doctor. Îndrumător a fost  prof. univ. dr. Adrian Liviu Ivan.

La data de 9 ianuarie 2023, Comisia de etică a UBB a stabilit prin hotărârea nr. 1 că o parte a lucrării este plagiată, fiind astfel încălcate dispozițiile din art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 206/2004 și a art. 28 din Codul etic al UBB – aceste texte legale definesc și interzic furtul intelectual în lucrările științifice. Asociația VeDem Just constată că hotărârea UBB produce două efecte: de natură penală și de natură administrativă.

Efect de natură penală:

1. Potrivit normelor emise de Institutul de Studii Doctorale a UBB, în vederea declanşării organizării susţinerii publice a tezei de doctorat se depun la dosar mai multe documente, printre care și: „declaraţie semnată de studentul-doctorand şi de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului tezei de doctorat, precum şi a respectării standardelor de calitate şi de etică profesională, conform art. 143 alin. (4) şi art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale art. 65 alin. (5)-(7) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011”.

2. Or, la dosarul întocmit de Lucian Bode pentru susținerea publică a tezei de doctorat se află depusă o declarație pe proprie răspundere, semnată de el și de îndrumător, care atestă în mod expres că „Teza de doctorat este o lucrare originală, iar pentru fiecare material preluat este menționată sursa”. De asemenea, cei doi au arătat în mod expres: „Declarăm că am luat la cunoștință conținutul prevederilor existente în Legea educației naționale nr. 1/2011 la art. 143, al. (4), care se referă la răspunderea conducătorilor de doctorat în solidar cu autorul tezei de doctorat în privința asigurării originalității conținutului tezei și la art. 170, care se referă la consecințele nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, precum și prevederile art. 65 alin. (5)-(7) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 681/2011”

3. Constatăm că art. 143 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 a educației prevede: „Îndrumătorii lucrărilor de licență, de diplomă, de disertație și de doctorat răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalității conținutului acestora”.

De asemenea, art. 65 alin. (5)-(7) din HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat prevede: „Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menţionarea sursei pentru orice material preluat. Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat şi îşi asumă corectitudinea datelor şi informaţiilor prezentate în teză, precum şi a opiniilor şi demonstraţiilor exprimate în teză. Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului, potrivit prevederilor art. 170 din Legea nr. 1/2011”.

4. Ca urmare, față de hotărârea Comisiei de etică a UBB, rezultă că declarația depusă la dosarul de doctorat atestă lucruri nereale. Or, falsul în declarații este infracțiune, conform art. 326 din Codul penal. Potrivit art. 154 alin. (1) lit. d) termenul de prescripție este de 5 ani de la data comiterii faptei. Rezultă că termenul de prescripție se va împlini în septembrie anul acesta. Dacă însă va fi întocmit un act de procedură care trebuie comunicat suspecților, termenul se va întrerupe  potrivit art. 155 din Codul penal și va curge un nou termen, ce se va împlini în anul 2028.

5. În lipsa unei informații publice cu privire la vreo sesizare din oficiu a parchetului, VeDem Just va depune luni, pe data de 16 ianuarie 2023, o plângerea penală împotriva lui Bode și Ivan la PICCJ. Sperăm că pentru lămurirea adevărului în cauză urmărirea penală va fi demarată cât mai rapid și se va stabili, astfel, dacă este cazul ca cei doi să răspundă pentru comiterea infracțiunii de fals în declarații.

Efect de natură administrativă:

1. Art. 170 alin. (1) din Legea educației prevede: „În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul Educației, pe baza unui raport extern de evaluare întocmite de (…) Consiliul de etică și management universitar poate lua următoarele măsuri, alternativ sau simultan: a) retragerea calității de conducător de doctorat; b) retragerea titlului de doctor (…).

2. Date fiind concluziile din Hotărârea nr. 1/2023 a Comisiei de Etică a UBB, Ministerul Educației trebuie să analizeze acest caz și să decidă în consecință", precizează Asociația.

Comenteaza