ANUNȚ DE PRESĂ - Finalizarea proiectului “Îmbunătățirea competitivității SC Bentiana SRL prin crearea unei noi unități de prestare servicii”

ANUNȚ DE PRESĂ - Finalizarea proiectului “Îmbunătățirea competitivității SC Bentiana SRL prin crearea unei noi unități de prestare servicii”
| Foto: Wolkenkrieger / Pixabay

COMUNICAT DE PRESĂ - ACCESS NET SRL

ANUNȚ DE PRESĂ

Cluj-Napoca, 25.11.2021

Finalizarea proiectului
“Îmbunătățirea competitivității SC Bentiana SRL prin crearea unei noi unități de prestare servicii”

Societatea comercială Bentiana SRL a implementat începând cu data de 14.06.2018, și având ca termen de finalizare data de 30.11.2021 proiectul “Îmbunătățirea competitivității SC Bentiana SRL prin crearea unei noi unități de prestare servicii”, cod SMIS 111988 în cadrul Programului Operațional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 –Sprijinirea creării şi extinderea capacităților avansate de producție şi dezvoltarea serviciilor.

Proiectul a avut o valoare totală de 9,036,929.75, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 3.838.985,90 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 677.468,10 lei. Finanțarea a fost asigurată prin Programul Operațional Regional (POR 2014-2020) din Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătățirea competitivității economice a companiei Bentiana SRL și consolidarea poziției pe piață datorită unor avantaje competitive care să îi permită creșterea dimensiunii pieței adresate.

Obiective specifice: dezvoltarea activității companiei Bentiana SRL datorită unei investiții inițiale constând într-un hotel-apartament; îmbunătățirea productivității și eficienței activității și asigurarea premiselor pentru creșterea pieței adresate datorită obținerii a 2 certificări internaționale - ISO 9001 și certificarea serviciilor - până la finalizarea proiectului; deschiderea spre noi piețe ca urmare a participării la 1 târg internațional în calitate de expozant, până la finalul proiectului.

Rezultatele proiectului:
1. O investiție inițială realizată - un hotel-apartament - o unitate nouă de prestare servicii turistice construită și dotată conform cerințelor de clasificare.
2. Prin proiect s-au obținut 2 certificări: certificarea sistemului de management al calității ISO 9001:2015 și certificarea serviciilor hoteliere prestate în cadrul noii unități.
3. Participarea la 1 târg internațional de profil ca expozant în vederea internaționalizării activității și serviciilor companiei.
Impactul implementării proiectului la nivel local şi regional rezidă în crearea de locuri de muncă, diversificarea serviciilor beneficiarului şi acreditarea calității lor.

Date de contact:
Telefon: 0364116146; E-mail: office@bentiana.eu
Str. Maramureșului, Nr. 151/A, Birou Administrație, Birou nr. 4, etaj 5, Cluj-Napoca, jud. Cluj

ANUNÂ DE PRESĂ - Finalizarea proiectului “Îmbunătățirea competitivității SC Bentiana SRL prin crearea unei noi unități de prestare servicii”

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte ZCJ.RO pe FACEBOOK şi pe Instagram

loading...
Comenteaza