Închiriere prin licitație publică a unui teren extravilan din Apahida, satul Câmpenești

Închiriere prin licitație publică a unui teren extravilan din Apahida, satul Câmpenești
| Foto: Facebook.com/Campenesti

Comuna Apahida organizează licitaţie publică, pentru închirierea unui teren în suprafață de 143 mp, extravilan, situat în Câmpenești. 

ANUNŢ pentru închirierea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al comunei Apahida, în suprafață de 143 mp, înscris în CF nr. 75181 Apahida, extravilan, situat în sat Câmpenești, comuna Apahida, județul Cluj, în locul numit ”Coada Lacului Silesveghi”, în vederea amplasării unei stații de telefonie mobilă

Comuna Apahida, cu sediul în sat Apahida, comuna Apahida, str. Libertăţii nr.122, jud. Cluj, organizează licitaţia publică, pentru închirierea unui teren în suprafață de 143 mp, înscris în CF nr. 75181 Apahida, extravilan, situat în sat Câmpenești, comuna Apahida, județul Cluj, în locul numit ”Coada Lacului Silesveghi”, în vederea amplasării unei stații de telefonie mobile.

Caietul de sarcini  se poate achiziționa de la casieria Comunei Apahida, str. Libertății nr. 122, comuna Apahida, jud. Cluj, la prețul de 20 de lei.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 31.01.2024, ora 13.00.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 08.02.2024 ora 15.00. Ofertele se depun la registratura Comunei Apahida, str. Libertății nr. 122, sat Apahida, com. Apahida, jud. Cluj.

Garanția de participare la licitatie este în valoare de 500 lei și se achită la casieria Comunei Apahida, până la data de 08.02.2024 ora 15.00.

Ofertele vor fi depuse intr-un singur exemplar și vor fi elaborate în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini aprobat prin HCL Apahida nr. 254/23.11.2023.                                     

Licitația va avea loc în data de 13.02.2024, ora.11.00 în sala mare de ședințe a Comunei Apahida, str. Libertății nr. 122, localitatea Apahida, jud. Cluj.

PRIMAR
FATI GRIGORE

Anunţ pentru închirierea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al comunei Apahida, în satul Câmpenești

Comenteaza