Comunicat de presă - New Effective Leadership

Comunicat de presă - New Effective Leadership

Finalizarea proiectului „Investiţii destinate capacităților de prestare servicii și retehnologizării în cadrul companiei New Effective Leadership SRL” - Cod SMIS 161153

NEW EFFECTIVE LEADERSHIP SRL, în calitate de Beneficiar, a finalizat proiectul cu titlul „Investiții destinate capacităților de prestare servicii și retehnologizării în cadrul companiei New Effective Leadership SRL”, cod SMIS 164453, finanțat prin Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Actiunea 4.1.1 - Investiţii în activităţi productive.

Contractul de finanțare nr. 266/POC/411/AM din 05.04.2023 a fost încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este achizitia de echipamente și software inteligente și performante, mobilier de birou destinate activitatii de ”Alte forme de învățământ n.c.a” - Cod CAEN 8559, în scopul redresării si dezvoltării activitatii firmei afectata de pandemia Covid-19 si care sa contribuie, totodată, în mod substanțial la obiectivele de mediu cu privire la atenuarea la schimbările climatice.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Achizitia de echipamente și software inteligente, performante, mobilier de birou prietenoase cu mediul, necesare dezvoltării unui proces nou, digital, de învățare și aprofundare a cunoștințelor de programare și robotică în rândul copiilor și adolescenților.
2. Creșterea productivității muncii față de anul de referință 2020, pana la sfarsitul anului 3 de sustenabilitate a proiectului.
3. Crearea de noi locuri de muncă, fata de anul de referinta 2020, pana la sfarsitul perioadei de sustenabilitate a proiectului, respectand principiul egalitatii de sanse si tratament egal.

Rezultatele obţinute în urma implementării proiectului determinate de atingerea obiectivelor sunt:
1. Recepționarea și punerea în funcțiune a tuturor echipamentelor achiziționate prin proiect în primul de implementare al proiectului.
2. Minim 20% din valoarea totala a achizițiilor realizate prin proiect asigură o contributie semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice fără a prejudicia în mod semnificativ alte obiective de mediu, iar celelalte componente de investiții nu aduc prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de mediu
3. Creșterea productivității muncii față de anul de referință 2020, cu minim 15% pana la sfarsitul anului 3 de sustenabilitate a proiectului.
4. Crearea unui numar de 2 locuri de munca noi, cu regim permanent de lucru, fata de anul de referinta 2020.

Valoarea totală a proiectului este de 768.694,94 lei.

Valoarea totală a finanţării nerambursabile este de 606.479,06 lei, formată din:
·         Valoare nerambursabilă din FEDR de 508.023,16 lei
·         Valoare nerambursabilă din bugetul naţional în sumă maximă de 98.455,90 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de la data semnării contractului și nu va depăși data de 31.12.2023.    

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Informaţii suplimentare se pot obţine la:
NEW EFFECTIVE LEADESHIP SRL
Sediu social: Str. Castanilor Nr. 27, Localitatea Turda, Județul Cluj
CUI: 34236805, J12/769/2015
Telefon: 0743.090.752
E-mail: nicodim.hagau@gmail.com

Comunicat de presă - New Effective Leadership

Comenteaza