Dotarea firmei Z Tour cu o soluție informatică integrată utilizabilă pentru a oferi turism virtual

Dotarea firmei Z Tour cu o soluție informatică integrată utilizabilă pentru a oferi turism virtual

Anunț solicitare oferte

în vederea atribuirii contractului de servicii de consultanță Scriere proiect (Întocmirea planului de afaceri; Elaborarea cererii de finanțare), Asistență la semnarea contractului de finanțare, Asistență management implementare proiect

 

„Dotarea firmei Z Tour cu o soluție informatică integrată utilizabilă pentru a oferi turism virtual”

 

Ce urmează a fi depus în cadrul Programulului Operational Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei

I.1. Achizitor

Denumire: Z TOUR SRL, Sediu social (adresă): jud. Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, str. Anatole Francenr.62, Telefon: 0722240201

E-mail: office@ztour-travel.ro, Cod unic de inregistrare: 14457429, Numar înmatriculare ONRC: J12/283/2002, Reprezentant legal: Tulai Bianca Ioana

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Descriere

II.1.1) Denumirea/obiectul contractului - Achiziție servicii de consultanță Scriere proiect (Întocmirea planului de afaceri; Elaborarea cererii de finanțare), Asistență la semnarea contractului de finanțare, Asistență management implementare proiect.

II. 1.2) Tipul contractului si locul de prestare a serviciilor - Tip contract: Contract de servicii, Locațiile de prestare: on-line și sau sediul beneficiarului

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin: Contract de achizitie servicii

II. 1.4) Durata contractului de achizitie: De la data semnării contractului de consultanță până la încheierea contractului de finanțare/depunerea ultimei cereri de rambursare.

III.1) Valoare supusă achiziției

Valoarea totala estimată a achiziției, fără TVA: 80.000 euro, Prețul contractului nu se poate ajusta.

IV.I. Calendarul procedurii de selectie oferte

Termene limita
Data si ora, prin e-mail
Termenul limită de primire a solicitărilor de clarificare
17.03.2022, ora 08:00
Termenul limită de transmitere a răspunsului la solicitările de clarificare
18.03.2022, ora 08:00
Termenul limită de depunere a ofertelor
21.03.2022 ora 08:00
V.I. Alte informatii și/sau clarificări pot fi obținute:

Documentația de atribuire impreună cu furmularele aferente, Informații suplimentare / clarificări pot fi obținute numai în baza unei solicitări scrise, înregistrate atât la solicitant, cât și la achizitor, transmise prin email, la următoarea adresa: office@ztour-travel.ro.

Operatorii economici interesați sunt rugați să solicite documentele/informații conform precizărilor anterioare.

Ofertele vor fi transmise conform formalităților prevăzute în documentația de atribuire.

Dotarea firmei Z Tour cu o soluție informatică integrată utilizabilă pentru a oferi turism virtual

 

 

Comenteaza