Finalizare implementare proiect: „Realizarea unui algoritm bazat pe inteligență artificială în cadrul societății POWERSOFT BUSINESS SOLUTIONS SRL”

Finalizare implementare proiect: „Realizarea unui algoritm bazat pe inteligență artificială în cadrul societății POWERSOFT BUSINESS SOLUTIONS SRL”

Societatea POWERSOFT BUSINESS SOLUTIONS SRL, cu sediul în Municipiul Satu Mare, anunță finalizarea implementării proiectului „Realizarea unui algoritm bazat pe inteligență artificială în cadrul societății POWERSOFT BUSINESS SOLUTIONS SRL” .

Societatea POWERSOFT BUSINESS SOLUTIONS SRL, cu sediul în Municipiul Satu Mare, România, Str. Moților nr. 5, județul Satu Mare, cod poștal 440268, România, a derulat, începând cu data de 29.05.2020 până la 29.05.2023 (36 luni) proiectul „Realizarea unui algoritm bazat pe inteligență artificială în cadrul societății POWERSOFT BUSINESS SOLUTIONS SRL” cod SMIS 129841, în baza contractului de finanţare nr. 35/221_ap2/29.05.2020, încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Organism Intermediar pentru POC Axa Prioritară 2 - "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă", Obiectiv specific 2.2. „Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, Acţiunea 2.2.1  „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

Valoarea totală a proiectului este de 6,420,254.43 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 4,616,116.43 lei.

Locația de implementare: Municipiul Cluj-Napoca, Strada SOIMULUI, Nr. 24, Etaj 3, Judet Cluj.

Obiectivul general al proiectului de față este cercetarea-dezvoltarea unui algoritm de previzionare bazat pe inteligenta artificială în cadrul firmei POWERSOFT BUSINESS SOLUTIONS SRL.

Rezultate finale:

1. Un algoritm de previzionare bazat pe inteligenta artificiala cercetat si dezvoltat in cadrul firmei POWERSOFT BUSINESS SOLUTIONS SRL

2. Un serviciu inovativ realizat prin integrarea pe piață a unui algoritm inovativ care se bazează pe inteligenta artificiala si gama

de servicii diversificata in cadrul firmei POWERSOFT BUSINESS SOLUTIONS SRL.

3. 7 laptopuri , 2 servere , 7 licențe business intelligence si 7 calculatoare achiziționate in perioada de implementare a proiectului

4. Venituri din exploatare crescute in cadrul firmei POWERSOFT BUSINESS SOLUTIONS SRL.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Competitivitate 2014–2020.

 

Date de contact:

Nume persoană contact: SIPOS ZSOLT,  Administrator

Tel: 0740 777 473, email: powersoft.bs.srl@gmail.com

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Comenteaza