ANA n-are... 41 din cel 47 de centre ale Agenţiei Naţionale Antidrog, fără echipă terapeutică completă: "Să-și reproiecteze întregul sistem"

ANA n-are... 41 din cel 47 de centre ale Agenţiei Naţionale Antidrog, fără echipă terapeutică completă: "Să-și reproiecteze întregul sistem"

Un audit realizat de Curtea de Conturi relevă că în 41 din cele 47 de centre de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog aflate în componenţa ANA nu există echipă terapeutică completă.

Agenţia Naţională Antidrog trebuie să-şi regândească reţeaua proprie pentru a putea să asigure servicii integrate eficiente, eficace şi accesibile, conform unui raport de audit al performanţei privind tratamentul consumatorilor de droguri, realizat de Curtea de Conturi.

"Agenţia Naţională Antidrog (ANA) este entitatea abilitată să asigure servicii integrate de asistenţă medicală, psihologică şi socială consumatorilor de droguri, însă actuala formă de organizare şi funcţionare a acestei structuri aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne nu permite asigurarea uniformă şi constantă, la nivelul cererii, a serviciilor minime de asistenţă integrată pentru consumatorii de stupefiante. Capacitatea Agenţiei de a oferi servicii de asistenţă integrată este afectată semnificativ atât de lipsa resurselor umane specializate la nivelul centrelor de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog judeţene, cât şi de resursele materiale avute la dispoziţie. În consecinţă, Agenţia Naţională Antidrog trebuie să-şi regândească reţeaua proprie pentru a putea să asigure servicii integrate eficiente, eficace şi accesibile", se menţionează într-un comunicat al Curţii de Conturi, scrie Agerpres.

În prezent, majoritatea beneficiarilor de servicii acordate de ANA sunt consumatori de droguri implicaţi în dosare penale, peste 90% dintre solicitările de evaluare adresate Agenţiei provenind din partea justiţiei. Potrivit auditului, în 41 din cele 47 de centre de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog (CPECA) aflate în componenţa ANA nu există echipă terapeutică completă care să asigure evaluările solicitate şi serviciile minime de asistenţă integrată pentru consumatorii de droguri.

"Datele ANA nu reflectă cu acurateţe, în timp real, numărul beneficiarilor de asistenţă integrată şi serviciile oferite acestora. Din analiza comparativă a datelor privind numărul beneficiarilor de asistenţă integrată transmise atât de fiecare CPECA, cât şi de serviciul Observatorul Român de Droguri şi Toxicomanie, pe baza informaţiilor din Sistemul Informatic pentru implementarea indicatorilor de monitorizare a consumului de droguri (SIDES), rezultă diferenţe în ceea ce priveşte numărul total de beneficiari noi admişi. Din analiza bilanţurilor de activitate anuale ale fiecărui CPECA aferente anului 2021 a rezultat că datele raportate nu corespund în toate cazurile nici cu cele existente în SIDES, nici cu cele transmise Curţii de Conturi. Netransmiterea informaţiilor cu privire la toate persoanele care au beneficiat de servicii de asistenţă integrată, sau transmiterea incompletă a acestora generează riscul ca datele raportate către Observatorul European al Drogurilor şi Dependenţei de Droguri şi către instituţiile naţionale cu atribuţii în domeniu să nu reflecte cu exactitate numărul beneficiarilor de asistenţă integrată şi serviciile oferite acestora", se mai arată în comunicat.

Astfel, în baza auditului efectuat, Curtea de Conturi recomandă Agenţiei Naţionale Antidrog să reproiecteze, cu sprijinul conducerii Ministerului Afacerilor Interne (MAI), întregul sistem de acordare a asistenţei integrate consumatorilor de droguri. În acelaşi timp, ANA va realiza o analiză de management a modului în care se asigură serviciile de asistenţă integrată prin reţeaua proprie actuală, ţinând cont de echipa multidisciplinară necesară adaptată nevoii zonale identificate.

De asemenea, Agenţia Naţională Antidrog, cu sprijinul conducerii MAI şi al altor factori decidenţi, trebuie să ia măsurile necesare pentru a fi colectate corect şi complet datele de la toate centrele de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog (CPECA) şi alţi furnizori de servicii, astfel încât să poată fi reflectată situaţia reală a fenomenului consumului de droguri la nivel naţional, mai menţionează sursa citată.

Auditul performanţei la Agenţia Naţională Antidrog a fost efectuat în cadrul unei misiuni pilot, cu prilejul căreia a fost testată noua metodologie de audit al performanţei. Perioada supusă auditării a fost 2018-2022, iar acţiunea de audit s-a desfăşurat în intervalul noiembrie 2022 - mai 2023.

În procesul de revizuire a manualului de audit al performanţei şi în testarea noii metodologii, Curtea de Conturi a României a beneficiat de sprijinul oferit de experţii Centrului de Excelenţă în Audit al Oficiului de Responsabilitate Guvernamentală al Statelor Unite ale Americii (GAO).

În cadrul misiunii pilot de la Agenţia Naţională Antidrog au fost parcurse toate etapele auditului performanţei, conform noii metodologii, cât şi noului regulament privind activitatea de audit public extern, precizează Curtea de Conturi.

Comenteaza