Condiții "draconice" pentru cei care vor să devină polițiști. Câte locuri sunt disponibile la Cluj

Condiții "draconice" pentru cei care vor să devină polițiști. Câte locuri sunt disponibile la Cluj

Cei care visează la o carieră în acest domeniu, se mai pot înscrie până în 28 februarie. Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare se face până în 10 martie.

Abonează-te pe   Poza noua 31.03.2021
Pentru mai multe informaţii de ultimă oră vizitează pagina principală ZIUA DE CLUJ

Evaluarea psihologică se va face până în 8 martie, iar proba de evaluare a performanței fizice se va desfășura în perioada 18 martie – 27 martie. Anul acesta, sunt 1500 de locuri disponibile, la cele două școli de agenți de poliție, din Cluj-Napoca și Câmpina:

-         Şcoala de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr” Câmpina – 1.283 de locuri;

-         Şcoala de Agenţi de Poliţie ”Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca – 200 de locuri.

Examenul din acest an va fi alcătuit din 3 etape: evaluarea performanței fizice, proba de verificare a cunoștințelor și examinarea medicală. Spre deosebire de alți ani, examinarea medicală a candidaților se va face după parcurgerea primelor două etape.

Condiții pentru participarea la examenul de admitere:

·         să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

·         să cunoască limba română, scris şi vorbit;

·         să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

·         să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (îndeplinirea condiției se verifică printr-o examinare medicală și evaluare psihologică);

·         să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

·         să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

·         să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

·         să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

·         să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

·         să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii șapte ani;

·         să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică;

·         să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);

·         să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

·         să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

·         să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic după ce au fost declarați admiși.

În ceea ce privește dosarul de recrutare, acesta se poate depune la sediul inspectoratelor de poliție județene sau la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în funcție de reședința sau domiciliul fiecăruia.

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

·         o cerere de înscriere

·         un CV

·         copii ale documentelor de studii, ale actului de identitate, ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi al fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie

·         autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului

·         extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar

·         o fotografie color

·         adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie

·         fişa medicală-tip

·         declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte ZCJ.RO pe FACEBOOK şi pe Instagram

loading...
Comenteaza