LICITAŢII MASĂ LEMNOASĂ

LICITAŢII MASĂ LEMNOASĂ

LICITAȚIILE pentru vânzarea de masă  lemnoasă fasonată /cherestele, provenite din confiscari, sunt organizate de ocoalele silvice la sediul Direcției Silvice Cluj.

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA prin  DIRECŢIA SILVICĂ CLUJ anunţă organizarea de catre ocoalele silvice la sediul Directiei Silvice Cluj, a LICITATIEI pentru vânzarea de masă  lemnoasă fasonată /cherestele, provenite din confiscari, de pe raza Ocolului Silvic Gherla, Gilau si Huedin în data de 04.06.2020,  ora 14.00, la sediul  Directiei Silvice Cluj, în Cluj-Napoca, str. Bartok Bela, nr. 27 ,Jud. Cluj.

Conform prevederilor Legii 171/2010  au dreptul să participe la licitaţie pentru cumpărarea masei lemnoase fasonate/cherestele   persoanele juridice si persoanele fizice, institutii bugetare si partial bugetare.

Persoanele juridice care intenţionează să participe la licitaţie vor depune,pana la data de 27.05.2020, ora 16,00 documentaţia de preselecţie, care va cuprinde cererea de înscriere şi următoarele documente anexate în copie conform cu originalul, certificată de către reprezentantul legal al persoanei juridice:

a)  actul constitutiv al persoanei juridice;

b) certificatul de înregistrare a persoanei juridice în Registrul Comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul persoanelor juridice străine;

c) certificatul constatator privind operatorul economic, eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu cel  mult 30 de zile calendaristice inainte de data preselectiei, in varianta :

- prin serviciul online InfoCert (certificat pentru conformitate cu originalul);

- original (eliberat direct, de la ghiseu), avand aplicat timbru sec ;

- copie conforma cu originalul eliberat la ghiseu ;

- informatii extinse solicitate de organizator prin serviciul Recom Online

Persoanele fizice vor depune pana la data de 27.05.2020, ora 16.00:

- cererea de înscriere

- buletin de identitate

Vă informăm că loturile/piesele care au parcurs procedura legală de vânzare prin licitaţie şi au rămas neadjudecate, vor putea fi adjudecate prin negociere , in ziua licitatiei . Loturile/piesele care au ramas neadjudecate dupa o licitatie si o negociere se va valorifica de catre ocoalele silvice , prin negociere,conform prevederilor Legii 171/2010.

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte ZCJ.RO pe FACEBOOK

loading...
Loading...
Comenteaza