Curtea de Conturi: abateri de 38 de milioane de lei, în 2019, la Primăria Cluj-Napoca

Curtea de Conturi: abateri de 38 de milioane de lei, în 2019, la Primăria Cluj-Napoca

Curtea de conturi a întocmit raportul pentru anul 2019 al Primăriei Cluj-Napoca. S-au găsit abateri în sumă totală de 38.371.000 de lei. 

Abonează-te pe   Poza noua 31.03.2021
Pentru mai multe informaţii de ultimă oră vizitează pagina principală ZIUA DE CLUJ

Conform raportului citat, cele mai mari abateri se referă la:

  • Se menține nejustificat în soldul contul 231 ”Active fixe corporale în curs de execuție“ contravaloarea unor obiective și a unor imobilizări necorporale care au fost finalizate și recepționate, în valoare de 37.010.783 de lei.
  • Nu a fost restituită la bugetul local al municipiului taxa pe valoarea adăugată dedusă potrivit legii în sumă de 767.676 de lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 23.030 de lei, aferentă dotărilor independente achiziționate în 2019 de către regia de subordonare locală și neutilizată conform prevederilor legale.
  • Nu a fost stabilită, impusă și încasată, în perioada 2019- 2020, taxa pentru terenurile/clădirile proprietate privată a municipiului Cluj-Napoca, administrate de un operator economic, nefiind realizate venituri ale bugetului local în sumă de 1.099.968 de lei.

Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi:

  • Verificarea modului de înregistrare în evidența contabilă a achizițiilor de studii și documentații decontate de la titlul XIII, active nefinanciare, conform listei de investiții aprobate și evidențierea lor în contabilitate la categoria de imobilizări corporale/în curs sau necorporale în funcție de particularitățile lor
  • Dispunerea de măsuri pentru stabilirea taxei pe clădiri / teren datorată de către operatorul economic ce administrează parcul industrial, înregistrarea în evidența Direcției de impozite și taxe locale a sumelor stabilite și luarea măsurilor legale pentru încasarea acestora. Demararea de către personalul de specialitate din cadrul Direcției de impozite și taxe locale a unei acțiuni de inspecție fiscală pentru determinarea activităților economice derulate în parcul industrial
  • Corectarea erorilor de înregistrare referitoare la obiectele de inventar achiziționate și considerate ca materiale consumabile și dispunerea de măsuri legale pentru asigurarea angajării cheltuielilor şi plata acestora doar în limita creditelor bugetare aprobate, cu respectarea destinației creditelor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat

Mai multe detalii, AICI!

Curtea de Conturi este organismul de stat din România care are rolul de a controla folosirea resurselor financiare ale statului și ale sectorului public. Rapoartele Curții de Conturi sunt puse la dispoziția Parlamentului, autorităților și instituțiilor publice și contribuabililor. Aceasta este reprezentată în teritoriu prin camerele de conturi prezente în toate județele țării.

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte ZCJ.RO pe FACEBOOK şi pe Instagram

loading...
Loading...
Comenteaza