Încă un corp de clădire cu 9 etaje pentru Radisson Blu. Președintele BT l-a câștigat în instanță, într-un proces cu Primăria Cluj-Napoca

Încă un corp de clădire cu 9 etaje pentru Radisson Blu. Președintele BT l-a câștigat în instanță, într-un proces cu Primăria Cluj-Napoca

Hotelul de 5 stele Radisson Blu, de lângă Cluj Arena, se extinde în partea de est cu un corp de clădire cu două niveluri de subsol, parter, mezanin, opt etaje întregi și unul retras. 

"Extindere Imobil existent cu funcțiunea principală de turism, cu regim maxim de inaltime 2S +P+M+8E+9R

b) Amenajare platforme, alei și drumuri de incintă
c) Amenajare spații verzi și plantate
d) Platforme gospodărești și amenajări tehnico-edilitare

Tema de proiect, stabilită împreuna cu beneficiarul lucrării, prevede întocmirea unei documentații de elaborare
a unui Plan Urbanistic Zonal pentru reglementarea unitară a parcelei studiate, în scopul extinderii imobilului cu funcțiune turistică 2S+P+M+8E+9R. Se urmărește reglementarea condițiilor de construire, a funcțiunii și a modalității de amplasare a extinderii propuse. La subsolul -2 se vor prevedea parcari auto, precum și spațiile tehnice necesare funcțiunilor propuse. De asemenea, se propune ca aleea existentă, cu acces din str. George Coșbuc să fie reabilitată cu dalaj înierbat și să fie folosită pentru accesul de serviciu și intervenție în cazul evenimentelor excepționale care presupun închiderea traficului auto pe Aleea Stadionului", se arată în documentația de actualizare a PUZ-ului, depusă la primărie de către proiectanții de la Arhimar. 

Odată cu realizarea noului cord de clădire, preponderent din sticlă, hotelul va avea 25 de camere noi, pentru care vor fi desemnate 20 de noi locuri de parcare, în al doilea nivel de subsol.

Extinderea hotelului vine după ce proprietarul afacerii, compania Winners First, a câștigat un proces cu Primăria Cluj-Napoca, prin care a obținut ca terenul de 5.697 mp “zonă construită protejată; zonă verde – scuaruri, grădini, parcuri publice” să devină “zonă construită protejată; subzonă de activități economice cu caracter terțiar”, precum în vechiul PUG al orașului.

Sentința definitivă a fost dată de Curtea de Apel Cluj, încă din iarna lui 2022: "Solutia pe scurt: Admite în parte recursul formulat de recurenţii M C-N, C L AL M C-N şi P M C-N, împotriva Sentinţei civile nr. 1396 din 28 iulie 2020, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 700/117/2020, pe care o casează în parte, în sensul că admite în parte acţiunea, obligă pârâții la aprobarea modificării documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca", adoptată prin HCL nr. 493/22.12.2014 și a Regulamentului Local de Urbanism aferent, în sensul modificării funcțiunii UTR ZCP_Va, pentru suprafața de 2.804,37 mp ce face parte din terenul în suprafață de 5.697 mp înscris în Cartea Funciară nr. ..., situat din punct de vedere administrativ în ...., în funcțiunea UTR SZCP_Et, în forma aplicabilă la data admiterii plângerii prealabile nr. 413708/1/09.11.2015, completată și precizată, cu caracteristicile proprii zonei studiate şi obligă pârâții la plata în favoarea reclamantei a sumei de 50 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei azi, 23 noiembrie 2020". 

Hotelul de 5 stele din Cluj-Napoca, investiţia preşedintelui BT

Radisson Blu Cluj-Napoca, primul hotel de cinci stele din oraș sub un brand internaţional, a fost inaugurat anul acesta. A fost dezvoltat de Winners Park Invest, companie controlată indirect de Horia Ciorcilă, preşedintele Băncii Transilvania. Investiţia totală s-a ridicat la 22 mil. euro. Unitatea turistică are 149 de camere, de șase tipuri, un restaurant internațional, terasă, o grădină, un bar cosmopolit. Numără șase săli de conferințe și una ballroom, de 300 de persoane. Investiția se ridică la 130.000 de euro pe cameră.

 

 

Comenteaza