Primăria a lansat licitația pentru Centura Metropolitană. Contract de 120 milioane lei

Primăria a lansat licitația pentru Centura Metropolitană. Contract de 120 milioane lei

Primăria a lansat licitația pentru proiectarea și execuția modernizării Drumului Național 1 la Florești, prima etapă a proiectului TransRegio Feleac- centura Metropolitană Cluj Napoca. Contractul, cu o durată de 20, are o valoare de 120 de milioane lei. Finanțarea urmează să fie asigurată din fonduri europene, Programul Operațional Transport 2021-2027, dar cu clauză suspensivă, deci semnarea se poate face doar după aprobarea finanțării.

''Servicii de proiectare și execuție „Drum TransRegio Feleac TR 35- Etapă I Centură Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură “Faza I – Centură Metropolitană TR 35 şi Drumuri de legătură Tronson 1 – Drum B4.1- Modernizare DN1 de la km la 481+500 km 483+655 ” conform documentație tehnică atașată; În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea stabilește două termene de răspuns la clarificări: primul cu 40 de zile anterior termenului limita depunere oferte și al doilea cu 12 zile anterior termenului limita de depunere oferte; în acest sens, termenul limita până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicită clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu Documentaţia de atribuire este cu 51 de zile anterior termenului limita depunere oferte- la care se va răspunde în ziua 40 anterior termenului limita de depunere - și cu 21 de zile anterior termenului limita de dpeunere oferte - la care se va răspunde cu 12 zile anterior termenului limita de depunere oferte'', se arată în anunțul de licitație, publicat pe SEAP.

Contractul de proiectare este estimat între 102.321.471,60 și 120.925.375,53 lei, fondurile provenind din Programul Operațional Transport POT 2021-2027. Criterii de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț (51 % - componentă financira, 15 % - Perioada de garanție a lucrărilor, 7 % -experiență MANAGER DE CONTRACT, 6 % -Experiența deținută de ȘEFUL ECHIPEI DE PROIECTARE, 5 % - Experiența deținută de INGINERUL PROIECTANT DE DRUMURI, 5 % - Experiența deținută de INGINERUL PROIECTANT DE PODURI, 5 %- Experiența deținută de ȘEFUL DE ȘANTIER , 4 % - Experiența deținută de INGINER ASIGURAREA CALITĂȚIi, 2 % - Cerința de performanță).

Data limită de depunere a ofertelor este 09.03.2023, ora 15:00.

,,În baza protocolului de colaborare încheiat în data de 13.12.2022 între părțile Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Cluj-Napoca, prin Primăria Municipiului ClujNapoca si Compania Națională de Administrare a infrastructurii Rutiere S.A.(abreviat CNAIR SA) s-a convenit implementarea proiectului “Drum TransRegio Feleac TR35 Etapa I – Centura Metropolitana TR35 si drumuri de legătură”, cuprinzând si Sectorul prioritar: Drum de legătură B4 – Drum pentru acces la Spitalul Regional de Urgenta amplasat in localitatea Florești, care se realizează prin nodul rutier nr. 7 (km 18+839) cu secțiunea B4.1 modernizare DN1, L=2,155 km”

Modernizarea DN 1 include lărgirea la trei benzi/sens, se arată în caietul de sarcini:

,,Modernizarea drumului DN1 de la km la 481+500 km 483+655 cu extinderea la trei benzi pe sens , dintre una destinată special transportului public de persoane și vehiculelor speciale -poliție, salvare, pompieri cu lățimea de 3,25m și două benzi de 3,0m destinate autovehiculelor. Se va prevedea o pistă pentru biciclete de 3,00m pe partea dreapta a drumului de la km 480+500 până la km 483+625. Pe partea dreaptă nu se vor prevedea trotuare decât pe zona stației de transport în comun de la km 482+393 la km 482+442. Pe partea dreaptă nu sunt amplasate construcții de locuințe sau alte obiective socio-economice ci întreaga parte dreaptă a drumului este mărginită de un gard care împrejmuiește zona de restricție sanitară severă a Companiei de Apă Someș Cluj. Pe partea stângă s-a prevăzut o pistă pentru biciclete bidirecțională cu lățimea de 3,00 m de la km 481+500 până la km 482+665, iar in continuare de la km 482+665 la km 483+655 o pista unidirecțională cu lățimea de 1,50. Se vor prevedea pe partea stângă trotuare cu lățimea de 3 m de la 481+500 la km
482+593 și în continuare s-a prevăzut un trotuar cu lățimea de 1,50 m până la sfârșitul proiectului.”

Drumul B4.1 este porțiunea de drum existent DN1, de la nodul N- limita municipiului Cluj Napoca, km 481+500 și pană în drept cu Spitalul Regional de urgentă- DN1 483+655 în comuna Florești, unde va fi amenajat accesul la Spitalul Regional de Urgentă. Acest sector de drum național are clasa tehnică III după caracteristicile tehnice ale drumului, iar în cadrul SF este prevăzut a se moderniza și va avea funcțiune de stradă de categoria I -magistrală, cu sase benzi de circulație, 3 benzi a câte 3m fiecare/sens. Podul de la km. 483 peste girația de acces la viitorul Spital Regional de urgență va avea o lungime totală de 137,9 metri cu două benzi/sens, iar la Metro Florești km. 482 s-a propus pasaj pietonal subteran.

Restul licitațiilor pentru prima faza a centurii vor fi lansate în prima parte a anului 2023, conform municipalității.

Centura Metropolitană Cluj-Napoca este o investiție estimată la 920 de milioane de euro care va fi realizată în 2 etape. Va avea în total 42 de kilometri și o durată de realizare de 4 ani (fiecare etapă). Pe traseul principal și pe drumurile de legătură sunt prevăzute 5 tuneluri de tip cut&cover respectiv galerie cu forare subterană. Pentru prima etapă de realizare a Centurii Metropolitane este prevăzută o lungime de 23,67 km și aproape 20 de kilometri de drumuri de legătură, iar pentru etapa II 18,6 kilometri și aproape 14 kilometri drum de legătură.

Faza I – Centura Metropolitană TR 35, Sector cuprins între km 14+747 (nod 5) şi km 38+418 (nod 18) în lungime de 23,67 km şi Drumuri de legătură în lungime de 19,16 km. Ȋn cadrul  Fazei I  se consideră oportună asigurarea conectivității directe spre Spitalul Regional de Urgenţă, Spitalul Pediatric Monobloc, cât şi legătura cu DN 1N care reprezintă Varianta de ocolire Cluj Est (VOCE), prin nodul 18 (Apahida/DN 1N), ce prevede realizarea podului peste canalul Someş, soluţie ce permite extinderea pistei Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca, considerate ca obiective de importanţă strategică regională.

Faza II – Centura Metrpolitană TR 35, Sector cuprins între km 0+000 (intersecţia cu DN 1-Gilău) – km 14+747 (nod 5 Floreşti) şi sector cuprins între km 38+418 (nod 18)- km 42+130 (nod 20) în lungime de 18,46 km, împreună cu Drumuri de legătură în lungime de 13,17 km.  Ȋn cadrul Fazei II se va asigura conexiunea cu Autostrada Transilvania.” Nota de Fundamentare.

Traseul Centurii Metropolitane 

Traseul Centurii Metropolitane TR 35 se desprinde din Drumul Național DN 1 la km 498+390, la limita dintre comunele Căpușu Mare și Gilău. Intersecția cu DN 1 se realizează prin prevederea unui nod rutier nr. 1. La km 0+800 trece pe malul stâng al pârâului Căpuș se desfăşoară la baza dealurilor, pe teritoriul comunei Gilău în zona intersectării cu Autostrada Transilvania A3 și cu DN 1. Traseul continuă în comuna Florești, predominant la nordul localității, inițial pe malul stâng față de canalul Hidroelectrica, râul Someșul Mic, iar apoi pe malul drept.

La Barajul Florești traseul trece din nou pe malul stâng al canalului Someșul Mic.  În Cluj-Napoca, traseul trece prin partea sudică a intravilanului (direcție vest-est, Mănăștur-Bucium și Someșeni-Selgros), nod Cora, Pădurea Mănășturului. În continuare se îndreaptă spre “Pădurea Făgetului” până la intersecția cu DN 1 în localitatea Feleac. Traseul trece la limita nordică a extravilanului, în zona străzii Calea Turzii. Pe acest sector au fost prevăzute 2 tuneluri. În Apahida, traseul se află la nord-vest față de intravilan, pe tronsonul Variantei de ocolire Cluj Est – Apahida-Vâlcele (DN 1 N) și continuă spre est până la intersecția cu drumul DN 1C (zona Câmpenești).

Unde sunt prevăzute cele 5 tuneluri : 

  • Tunelul 1 amplasat pe Centura TR 35 – zona Pădurea Făget / Sf. Ion, la km 19+684.97, cu lungimea L= 490 m. Acesta se va realiza în sistem cut&cover;
  • Tunelul 2 amplasat pe Centura TR 35 – zona Pădurea Făget / Mănăştur –fir dreapta la km 21+119.37, cu lungimea L= 370 m;
  • Tunelul 3 amplasat pe Centura TR 35– zona Pădurea Făget / Mănăştur – fir stânga la km 21+120.22,  cu lungimea L= 363 m;
  • Tunelul 4, amplasat pe drum de legătură B3 Florești – Baciu – zona Pădurea Hoia, km 1+592, cu lungimea  L=450 m;
  • Tunelul 5 amplasat pe drum de legatura B3 Florești – Baciu – zona Padurea Hoia, la km 4+330, cu lungimea L=310 m. Tunelurile 2, 3, 4, 5 sunt preconizate a se realiza în sistem de galerie cu sprijiniri, prin forare subterană.
Comenteaza