Proiectul de Sprijin pentru pregătirea Proiectului Regional Cluj-Sălaj din cadrul POIM a fost finalizat

Proiectul de Sprijin pentru pregătirea Proiectului Regional Cluj-Sălaj din cadrul POIM a fost finalizat

Proiectul de Sprijin s-a derulat în perioada 2015-2022, fiind cofinanțat din sume nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020.

Azi, la sediul Companiei de Apă Someș S.A., a avut loc conferința de presă organizată cu ocazia finalizării proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, cod SMIS 2014+110570.

Valoarea Proiectului este de 8.814.941,00 lei (fără TVA) din care: 85% este valoarea eligibilă nerambursabilă UE (7.492.699,81 lei), 14% este valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (1.234.092,19 lei), iar 1% este valoarea cofinanțării eligibile a Consiliului Județean Cluj şi a Consiliului Județean Sălaj (88.149,00 lei).

Obiectivul general al Proiectului de Sprijin este continuarea procesului de elaborare a documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului regional de investiții, din fonduri europene destinate perioadei de programare 2014-2020, care să permită continuarea implementării strategiei locale în acest sector în vederea realizării angajamentelor ce derivă din Directivele europene privind calitatea apei destinate consumului uman (98/83/CE) şi privind epurarea apelor uzate (91/227/EEC).

Rezultatele obţinute în urma implementării Proiectului de Sprijin au fost următoarele: Aplicaţia de finanţare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Cluj şi Sălaj, în perioada 2014-2020, ce a fost aprobată de către Comisia Europeană, 28 de documentaţii de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări şi produse din cadrul Proiectului Regional, sprijin acordat în procesul de licitare-contractare a acestora şi 2 seminarii organizate.

Investițiile stabilite la nivelul Aplicaţiei de finanţare (Studiu de Fezabilitate), ce se vor implementa prin „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj şi Sǎlaj, în perioada 2014-2020”, se așteaptă să contribuie la: îmbunătățirea standardelor de viață ale populației beneficiare, asigurându-se premisele pentru creșterea calității vieții locuitorilor din aria proiectului şi reducerea riscurilor asupra sănătății umane; reducerea poluării mediului prin colectarea, epurarea şi evacuarea corespunzătoare a apelor uzate; utilizarea rațională a resurselor de apă, prin optimizarea consumului şi reducerea pierderilor de apă în rețelele de distribuție.

Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, în ansamblul lui, are o valoare totală de 1.640.654.623,98 Lei (fără TVA).

Proiectul de Sprijin pentru pregătirea Proiectului Regional Cluj-Sălaj din cadrul POIM a fost finalizatProiectul de Sprijin pentru pregătirea Proiectului Regional Cluj-Sălaj din cadrul POIM a fost finalizat

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte ZCJ.RO pe FACEBOOK şi pe Instagram

loading...
Comenteaza