Tetarom V intră în linie dreaptă. Va primi titlul de parc industrial

Tetarom V intră în linie dreaptă. Va primi titlul de parc industrial

Pas important pentru înfiinţarea parcului industrial de la Luna. Consiliul Judeţean (CJ) Cluj a început demersurile pentru obținerea titlului de parc industrial pentru Tetarom V.

Pentru mai multe informaţii de ultimă oră vizitaţi pagina principală ZIUA DE CLUJ

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, va semna cererea pentru acordarea titlului de parc industrial și declarația de eligibilitate pentru Tetarom V, confrom unui proiect de hotărâre, ce urmează să fie supus votului consilierilor județeni în ședința din 31 iulie 2019. De asemenea, proiectul prevede numirea Marinelei Marc în calitate de reprezentant al județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) la Tetarom pentru constituirea parcului industrial de la Luna:

"Art. 1 Se mandatează președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, să semneze din partea acționarului cererea pentru acordarea titlului de parc industrial și declarația de eligibilitate pentru Parcul Industrial TETAROM V.

Art. 2 Se acordă mandat special doamnei Marc Marinela, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A, pentru:

a) propunerea și aprobarea constituirii Parcului Industrial TETAROM V în condițiile stabilite prin Acordul de Asociere încheiat între Județul Cluj, Comuna Luna și Municipiul Câmpia Turzii.

b) propunerea și aprobarea mandatării societății TETAROM S.A. de a semna toate actele și a depune toate demersurile conform legislației parcurilor industriale în vederea obținerii titlului de parc industrial.

Art. 3. Reprezentantul Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor va depune la Consiliul Judeţean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfăşurării şedinţelor A.G.A, copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate şi ale proceselor-verbale ale şedinţelor.

Art. 4. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane; TETAROM S.A. și doamna Marc Marinela", se arată în proiectul de hotărâre.

Investiție de 23 milioane lei, pe 115 hectare

Decizia realizării unui nou parc industrial în partea sudică a județului Cluj a fost luată atât ca urmare a interesului ridicat al investitorilor pentru inițierea sau dezvoltarea de afaceri în zonă cât, mai ales, a dorinței Consiliului Județean de a impulsiona dezvoltarea acestei regiuni și de a oferi locuitorilor din municipiile Turda-Câmpia Turzii și celor din localitățile limitrofe posibilitatea obținerii unui loc de muncă, cu toate avantajele ce decurg de aici.

În iulie 2019, plenul reunit al Consiliului Județean Cluj a aprobat contractul de asociere al județului cu municipiul Câmpia Turzii și cu comuna Luna, în vederea realizării Parcului Industrial Tetarom V din Luna.

Contractul de asociere stabilește drepturile și obligațiile fiecăreia dintre părți, Consiliului Județean Cluj revenindu-i rolul de a asigura managementul implementării proiectului. De asemenea, forul administrativ județean va întocmi toate documentațiile tehnice, economice și de urbansim necesare înfiițării Parcului Industrial Tetarom V și va realiza efectiv infrastuctura parcului, din bugetul județului, sens în care Consiliul Județean a și alocat deja suma de 23.100.000 lei.

În ceea ce privește Primăria Luna, pe lângă garanțiile legate de viabilitatea fizică și juridică a terenului de 115 ha pe care îl pune la dispoziție, acestă comună va încasa de la viitorii rezidenți ai parcului toate taxele, impozitele şi celelalte obligații prevăzute de legislația în vigoare, care se fac venit la bugetul local. Nu în ultimul rând, în ceea ce privește Primăria Câmpia Turzii, aceasta va înființa o linie de transport public de persoane care să lege municipiul de parcul industrial și va  finanța realizarea unei investiții de tip „spin-off”.

Similar cazului celorlalte parcuri industriale Tetarom, gestionarea și administrarea viitorului parc din Luna se va realiza de către societatea comercială Tetarom S.A., entitate la care Consiliul Județean Cluj este acționar majoritar.

Drum de legătură cu DN1 și Autostrada Transilvania

Consiliul Județean Cluj a demarat, la începutul lunii iulie 2019, procedura de contractare a serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice și a asistenței tehnice, în vederea realizării drumului de acces spre Tetarom V, parc industrial ce se va întinde pe o suprafață de pe o suprafață de 115 ha. 

În vederea realizării infrastructurii de acces spre viitorul Tetarom V este necesară realizarea unei conexiuni între Drumul Național DN 15 și parc, respectiv a unei conexiuni cu Autostrada Transilvania (A3) - Brașov - Târgu-Mureș – Cluj – Oradea. Drumul de legătură se estimează a avea 2,25 km, cu un pod de 200 m peste râul Arieș, la care se adaugă bretelele de acces la A3.

Realizarea obiectivului de investiții - drum de acces Parc Industrial Tetarom V, pentru care s-a demarat contractarea serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice, respectiv studiul de fezabilitate, documentație pentru autorizarea executării lucrărilor, documentație tehnică de execuție și asistență tehnică aferentă, este finanțată din bugetul CJ Cluj.

Demararea efectivă a lucrărilor este preconizată pentru sfârșitul anului 2019 - începutul anului 2020. Costul estimat al serviciilor de proiectare, raportat la valoarea de investiție, este de 200.000 de euro, fără TVA.

 

 

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte ZCJ.RO pe FACEBOOK şi pe Instagram

loading...
Loading...
Comenteaza