Vrei să-ți iei teren în Cluj? VEZI ce trebuie să știi

Vrei să-ți iei teren în Cluj? VEZI ce trebuie să știi

Specialiștii în urbanism din cadrul Consiliului Județean Cluj spun că, pentru o corectă stabilire a prețului și o analiză a oportunității de cumpărare, anunțurile de vânzare a unui teren ar trebui să conțină un set minim de informații.

Abonează-te pe   Poza noua 31.03.2021
Pentru mai multe informaţii de ultimă oră vizitează pagina principală ZIUA DE CLUJ

Iată ce informații ar trebui să pună la dispoziția cumpărătorului cei care doresc să vândă un teren în județul Cluj:

Situarea terenului în intravilanul sau în extravilanul localității - bazat pe documentațiile de urbanism (PUG* sau PUZ**), deoarece informațiile din Cartea Funciară (CF) nu garantează situarea terenului în intravilan sau extravilan.
Este important acest aspect deoarece în extravilan nu se poate construi, iar introducerea în intravilan se face doar în baza PUG* (elaborat de către Primărie la 10-20 de ani) sau PUZ** (elaborat de persoane fizice sau juridice cu costul aferent - pe lângă costul documentației și al avizelor se plătește și o taxă de câțiva lei per metru pătrat la Ministerul Agriculturii pentru asta) - fără nicio garanție că se avizează/aprobă documentația PUZ (unele se opresc la avizul de oportunitate).

Dacă terenul este situat în extravilan este important de precizat informații precum:

  • Grevarea terenului de zone de protecție (Natura 2000, zone protejate de interes județean/local, zone de protecție a apelor, zone de protecție arheologică, zone de protecție a rețelelor de utilități, zone de protecție a resurselor de apă sau resurselor naturale, ș.a.) sau zone destinate utilității publice - care urmează a fi expropriate (culoare autostradă, centuri, alte drumuri sau utilități, etc.)
  • categoria de folosință a terenului (pajiști, agricol, pădure, etc.) pentru a se prezenta modul în care acesta poate fi utilizat
  • situarea terenului în zone de risc (geotehnic sau inundabilitate)

Dacă terenul este situat în intravilan, ar trebui să prezinte informații cu privire la ce se poate construi pe acesta, respectiv:

• Zona în care se află și caracterul acesteia - este zonă de locuințe individuale, colective, industrială, de urbanizare, de restructurare, mixtă, etc.? - cu minimă descriere a ceea ce se permite a se realiza în acest tip de zonă (de aici ar trebui să afle potențialul cumpărător informațiile cu ce se permite a se realiza pe teren și ce este interzis a se realiza) - funcțiuni permise, permise cu condiții sau interzise.
• Situarea terenului în zone de risc 1. geotehnic - care poate conduce la necesitatea efectuării unei expertize geotehnice și la fundații speciale sau lucrări de consolidare și 2. inundabilitate - care necesita îndeplinirea condiționărilor din avizul Apelor Române
• Autorizarea în zonă - se face direct sau este necesară elaborarea în prealabil a unei documentații de urbanism? Ce tip de documentație de urbanism? PUZ** sau PUD***
• Suprafața minimă a parcelei și lățimea minimă admisă pentru a fi construibilă
• Regimul de înălțime minim și maxim admis - atât în număr de niveluri cât și în metri liniari
• POT = procentul de ocupare al terenului, reprezentând (procentual) cât din suprafața terenului poate fi ocupată de construcții (de ex. la o parcelă de 1.000 mp, dacă POT = 35%, înseamnă că pe teren se poate realiza o construcție cu o suprafață, la sol, de maxim 350 mp = 1.000 mp x 35%)
• CUT = coeficientul de utilizare al terenului, reprezentând un indicator urbanistic care arata suprafața desfășurată maximă permisă pe teren (de ex. la o parcelă de 1.000 mp, dacă CUT=1.2, înseamnă că pe teren se poate realiza o construcție cu o suprafață desfășurată, reprezentând suprafața tuturor nivelurilor, de maxim 1.200 mp = 1.000 x 1.2).

ATENȚIE! Regimul de înălțime, POT și CUT trebuie respectate cumulativ.

Linkuri utile:

PUG-urile din județul Cluj pot fi consultate gratuit accesând link-ul: https://client.fisiere.ro/client/publiclink.aspx...
PUG-ul municipiului Cluj-Napoca poate fi consultat gratuit accesând link-ul: https://primariaclujnapoca.ro/.../plan-urbanistic-general/
Identificarea terenurilor prin extrasul de Carte Funciară se poate face accesând pagina dedicata a Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară:
http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html

ATENȚIE! Dacă parcela nu se poate identifica în aplicație este necesară actualizarea datelor cadastrale cu costurile aferente.

Explicații:

* PUG = plan urbanistic general - documentație de urbanism, realizată strict de către primării, care se elaborează pe întreg teritoriul comunei, orașului, municipiului, atât pe intravilan cât și pe extravilan. Printre altele, stabilește și limita intravilanului, zonarea funcțională (unde se pot realiza locuințe individuale, colective, imobile mixte, birouri, etc.)
** PUZ = plan urbanistic zonal - documentație de urbanism care poate fi elaborată de persoane fizice sau juridice, în baza unui aviz prealabil de oportunitate și presupune elaborarea pe o zonă (mai multe parcele), fiind necesar acordul proprietarilor cuprinși în aceasta. În zonele de urbanizare implică grevarea de terenuri pentru drumuri și dotări publice.
*** PUD = plan urbanistic de detaliu - documentație urbanistică care se elaborează pe o parcelă.

De asemenea, specialiștii CJ atrag atenția că pentru o corectă informare asupra condiționărilor urbanistice se recomandă achiziția terenului ulterior obținerii unui certificat de urbanism! 

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte ZCJ.RO pe FACEBOOK şi pe Instagram

loading...
Loading...
Comenteaza