Zona industrială din nordul Clujului se întoarce cu fața către Someș. Cum va fi rezolvată problema mobilității

Zona industrială din nordul Clujului se întoarce cu fața către Someș. Cum va fi rezolvată problema mobilității
| Foto: Google Maps

Organizare spațială în zona industrială B-dul Muncii sud și teritoriile adiacente, conform masterplanului pe respectiva zonă, va urmări 4 piloni majori conceptuali.

Întoarcerea cu fața către râul Someș - Cel mai important factor în urbanizarea teritoriului îl va constitui cumulul de investiții publice și private care împreună fiecare la scară micro sau macro vor genera o orientare a percepției spațiale către râul Someș și către oraș. Acest lucru se va putea realiza prin mecanisme diverse:

  • stratificarea funcțiunilor de la nord la sud;
  • valorificarea, deschiderea și punerea în valoare a străzilor perpendiculare pe Someș printr-o mobiliare cu specific urban, funcțiuni deschise publicului, buzunare urbane publice;
  • generarea de accente și repere funcționale / urbanistice dispuse în poziții cheie;
  • densificarea numărului de poduri și pasarele pietonale peste Someș pentru o mobilitate crescută înspre-dinspre oraș;
  • sprijinirea generării de poli functionali, funcțiuni ancoră și spații publice pe o parte și alta a Someșului.

Generarea unui ax nou funcțional și de mobilitate - Pentru a putea gestiona atât traficul potențial al unei dezvoltări viitoare a teritoriului dar și traficul existent, majoritar de tranzit, se impune dezvoltarea unei noi axe longitudinale interne cartierului: - pe tronsonul str. Fabricii - Centura TR35 culoarul va fi adiacent Someșului și culoarului verde, va fi mobilat pe latura Nord cu funcțiuni cu caracter social-comercial-cultural și va avea un profil stradal asemeni unei “faleze” ce va face trecerea de la zona construită funcțională dinspre Nord cu zona verde - naturala dinspre Sud. Pe acest tronson se va prioritiza mobilitatea de transport în comun tip bus și pietonală, având axul Velo inclus în proiectul Culoarului verde – Someș.

  • pe tronsonul Centura Tr35-UAT Apahida, noul ax va fi amplasat echidistant față de Bd-ul Muncii și Someș sub forma unui bulevard colector al un teritoriu mobilat cu funcțiuni economice, comerciale, industrial logicistice. Pe acest tronson se va prioritiza mobilitatea de transport in comun - inclusiv opțiunea de extindere tramvai - alături de mobilitatea velo și auto;

Punerea în valoare și îmbogățirea grilei de strazi existente - Rețeaua spațială ortogonală generată de străzile din fostele platforme industriale trebuie protejată și pusă în valoare. Aceste accese aflate în proprietate privata vor trebui să devină cu timpul străzi publice mobilate cu funcțiuni și clădiri care să activeze spațiul public. Acolo unde grila nu asigură necesarul de irigare, se vor genera străzi noi care să respecte caracteristicile acesteia.

Axe verzi de mobilitate - Dezvoltarea teritoriului va face loc, prin investiții publice și private, generării a două culoare verzi de mobilitate pietonală și velo pe direcții perpendiculare:

  • Culoarul verde Est-Vest în lungul Someșului din cadrul zonei industriale Bulevadul Muncii - face parte din proiectul mai extins la nivel metropolitan “Masterplan Someș”. Acest culoar se va forma în lungul Someșului, pe malul stang pe terenul neexploatat de la Sudul platformelor industriale și se va amplifica odată cu dezafectarea tronsoanelor de cale ferată existente in zona, înglobându-le. Acest spațiu verde va avea lățimi variabile între 20m și 70m și va integra și magistrala Velo metropolitană. Aliniamentul și diversitatea spațiului verde vor fi susținute și dublate inclusiv de funcțiunile sociale adiacente din teritoriul construit.
  • Culoarul Nord-Sud - Se propune realizarea unor secvențe de culoare verzi pe axa Nord-Sud care să genereze un parcurs natural continuu în cadrul teritoriului de regenerare urbană. Prin aceste culoare verzi pe directia Nord-Sud se va conecta și Parcul Pădurea Clujenilor cu culoarul verde în lungul Someșului și mai departe spre Sud cu zona băilor Someșeni, Parcul Est, Livada Palacsay - USAMV și Parcul Borhanci, până la pădurea Făget, sub forma unui traseu urban pietonal și velo – o centura verde metropolitană.
Comenteaza