300 de milioane de euro pentru industria prelucrătoare. Ministrul Economiei: Doar producând în România vom scapa de criza dependenței de importuri. Banii românilor trebuie folosiți în beneficiul economiei româneşti

300 de milioane de euro pentru industria prelucrătoare. Ministrul Economiei: Doar producând în România vom scapa de criza dependenței de importuri. Banii românilor trebuie folosiți în beneficiul economiei româneşti
| Foto: Wirestock - Depositphotos.com

Florin Spătaru, Ministrul Economiei a lansat o schemă de ajutor dedicată industriei prelucrătoare, în valoare de 300 de milioane de euro. Fondurile vor putea fi accesate de la 1 septembrie 2022.

Ministerul Economiei a lansat spre consultare publică Ghidul Solicitantului pentru schema de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare. 

Florin Spătaru, ministrul economiei: Doar producând în România vom scapa de criza dependenței de importuri. Banii românilor trebuie folosiți în beneficiul economiei româneşti, potrivit unui comunicat oficial transmis ZIUA DE CLUJ.

„Pentru prima dată în 30 de ani, Ministerul Economiei dedică o schemă de ajutor de stat industriei prelucrătoare. 300 de milioane de euro pot fi accesate de la 1 septembrie 2022, pentru următorii doi ani, de firmele care vor îndeplini criteriile de eligibilitate publicate astăzi pe site-ul ministerului", a spus ministrul economiei Florin Spătaru.

Ghidul cuprinde informații privind modul de completare a documentelor care urmează a fi depuse de către potențiali solicitanți, în temeiul schemei de ajutor de stat, precum și toate condițiile care trebuie îndeplinite în vederea emiterii acordului de finanțare.

„Firmele românești beneficiază de punctaj suplimentar la accesarea fondurilor puse la dispoziție prin schema de ajutor de stat de la Ministerul Economiei. În plus, firmele care contribuie la reducerea dependenței de import vor avea prioritate conform grilei de punctaj. Acest demers încurajează realizarea unui lanț valoric esențial în dezvoltarea economiei naționale. Cele 300 de milioane de euro pe care le-am prevăzut sunt un sprijin de la bugetul de stat, de aceea consider că este important să creăm oportunitatea accesării acestor fonduri îndeosebi de către beneficiari români.  De asemenea, companiile care vor realiza investiții în zonele defavorizate sau depopulate de pe teritoriul țării noastre obțin punctaj mai mare, la fel și cele care angajează peste 100 de persoane", a mai declarat ministrul Spătaru.

Firmele care pot depune proiecte pentru obținerea de fonduri trebuie să nu înregistreaze restanțe la bugetul general consolidat, să nu se afle în procedură de executare silită, insolvență, faliment sau alte proceduri de reorganizare judiciară, sau să nu facă obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat s.a.

Întreprinderile care își doresc să acceseze fondurile puse la dispoziție prin schema de ajutor de stat de către Ministerul Economiei trebuie să asigure un plan de investiții de minimum 3 milioane euro și o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile. De asemenea, firmele candidate trebuie să declare un capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei și capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat. Printre condițiile de eligibilitate fac parte și investiții verzi de minimum 10% din valoarea proiectului. 

La sfârșitul lunii trecute, la inițiativa Ministerului Economiei, Guvernul României a aprobat Schema de Ajutor de Stat privind acordarea de granturi pentru investiţii destinate industriei prelucrătoare. Astăzi, ministerul de resort a lansatMinisterul Economiei lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 959/2022. 

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro .

Comenteaza