A doua tranșă din PNRR. România va primi cumulat aproape 10 miliarde euro

A doua tranșă din PNRR. România va primi cumulat aproape 10 miliarde euro
| Foto: Pixabay.com

România a finalizat o nouă etapă a dialogului cu Comisia Europeană privind plata celei de-a doua tranşe de plată din PNRR, în valoare totală netă de 2,81 miliarde euro. Cererea de plată vizează 51 de jaloane şi ţinte.
 

Plăți cumulate de 10 miliarde euro pentru România

În acest fel, alături de prefinanţare şi prima tranşă din PNRR, România va beneficia cumulat de plăţi de aproape zece miliarde de euro din cadrul acestei importante resurse de finanţare europeană, informează Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

De la debutul implementării planului, au fost deja semnate peste 8.500 de contracte cu beneficiarii PNRR, în valoare de 11 miliarde de euro.

Dialogul pentru clarificarea condiţiilor necesare pentru considerarea ca fiind îndeplinite în întregime jaloanele 129 şi 133, în raport cu constatările Autorităţi de Audit, vizează valoarea de 143 de milioane de euro, aferentă celor două jaloane.

În conformitate cu prevederile Regulamentului european 241/2021, plata aferentă celei de-a doua tranşe poate fi efectuată pentru valoarea de 2,67 miliarde euro, urmând ca diferenţa de 143 de milioane euro să fie efectuată după finalizarea procedurii de clarificare a termenilor de îndeplinire a condiţiilor specifice jaloanelor 129 şi 133, într-un interval de maxim 6 luni.

În acest sens, România a elaborat deja un plan de acţiuni, care include următoarele etape:

Pentru Jalonul 129, Semnarea contractelor pentru construirea unei capacităţi de electrolizoare noi de cel puţin 100 MW – Responsabil Ministerul Energiei

1 – Obţinerea scrisorilor de confort angajante din partea tuturor beneficiarilor cu care s-au semnat contracte de finanţare;
2 – Realocarea din PNRR sau alocarea de la bugetul de stat a bugetului necesar încheierii contractelor de finanţare cu cei 2 potenţiali beneficiari care nu s-au mai încadrat în bugetul apelului de producţie de hidrogen verde;
3 – Încheierea contractelor de finanţare (cu existenţa scrisorilor de confort angajante) şi cu cei 2 potenţiali beneficiari care nu s-au mai încadrat în bugetul apelului de producţie de hidrogen verde;
4- Derularea auditului de follow up din partea Autorităţii de audit şi rezolvarea oricăror constatări noi sau restante de către Ministerul Energiei;
5 – Transmiterea de către MIPE la Comisia Europeană a informaţiilor şi datelor referitoare la îndeplinirea observaţiilor comisiei.

Pentru Jalonul 133, Semnarea contractelor pentru proiecte de cogenerare de înaltă eficienţă pe gaz şi încălzire centralizată – Responsabil Ministerul Energiei

1 – Obţinerea scrisorilor de confort angajante din partea tuturor beneficiarilor cu care s-au semnat contracte de finanţare,
2 – Confirmarea existenţei unui teren lipsit de sarcini pentru realizarea proiectului CHP din contractul de finanţare încheiat între Ministerul Energiei şi Primăria Constanţa;
3 – Încheierea contractului de finanţare (cu respectarea întocmai a prevederilor Ghidului solicitantului) cu Primăria Municipiului Craiova;
4- Derularea auditului de follow up din partea Autorităţii de audit şi rezolvarea oricăror constatări noi sau restante de către Ministerul Energiei;
5 – Transmiterea de către MIPE la Comisia Europeană a informaţiilor şi datelor referitoare la îndeplinirea observaţiilor comisiei.

Comenteaza