Brutăriile și patiseriile, luate la control. Amenzi de aproape 135.000 de lei în iunie

Brutăriile și patiseriile, luate la control. Amenzi de aproape 135.000 de lei în iunie

Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat, în iunie, amenzi în valoare de 134.600 de lei, unor operatori economici care activează în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală.

În cursul luniiiunie, inspectorii ANSVSA au efectuat 9.932 de controale în unităţi din industria agroalimentară din țară.

Ca urmare a neregulilor constatate şi a încălcării prevederilor legislaţiei în domeniul siguranţei alimentelor, s-au aplicat 161 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 134.600 de lei.

Controalele au foste efectuate în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, pâinii şi produselor de patiserie, altor produse alimentare, băuturilor răcoritoare şi alcoolice.

Potrivit sursei citate, acţiunile de control au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a condiţiilor de înregistrare, autorizare şi funcţionare a unităţilor, a modului de întreţinere şi igienizare a spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condiţiilor de prelucrare şi de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, a cerinţelor de trasabilitate şi a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP).

"Controalele efectuate de inspectorii ANSVSA se concentrează în principal pe prevenţie şi consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancţiunile contravenţionale sunt acordate în momentul în care deficienţele constatate iniţial nu au fost remediate în intervalul de timp stabilit sau pun în pericol sănătatea consumatorilor", se precizează în comunicat.

În urma controalelor au fost constatate o serie de neconformităţi, printre care: nerespectarea bunelor practici de igienă şi fabricaţie (neîntreţinerea igienică a spaţiilor de depozitare, întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor tehnologice de producţie, lipsa vestiarului şi a grupului sanitar pentru angajaţi, neasigurarea stocurilor corespunzătoare de substanţe destinate operaţiunilor de dezinfecţie, neefectuarea operaţiunilor de DDD în condiţiile legislaţiei specifice domeniului alimentar; neconformităţi privind întreţinerea şi igiena echipamentului de protecţie sanitară a personalului muncitor); probleme privind monitorizarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP; neasigurarea trasabilităţii şi conformităţii produselor alimentare (etichetare, buletine de analiză cu rezultate nesatisfăcătoare, ambalaj necorespunzător); neîntocmirea fişelor de aptitudini, neefectuarea cursului de igienă, neatestarea stării de sănătate a personalului; desfăşurarea de activităţi neînregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, neinformarea privind retragerea produselor neconforme, neanunţarea începerii activităţii comerciale.

Comenteaza