Finanțele mai fac un pas spre informatizare: au introdus ordinul de plată multiplu electronic

Finanțele mai fac un pas spre informatizare: au introdus ordinul de plată multiplu electronic

Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) a fost creat pentru a sprijini operatorii economici în comunicarea cu Ministerul Finanţelor Publice (MFP) prin mijloace de transmitere la distanţă.

MFP a făcut un pas spre informatizare prin OPME, care poate fi utilizat de către instituțiile publice înregistrate în registrul entitaților publice și de către operatorii economici și alte entități decât instituții publice pentru efectuarea de plăți din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului prin care își desfășoară activitatea proprie.

Scopul utilizării OPME este de a sprijini activitatea IMM-urilor și a celorlalți operatori economici prin înlesnirea comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între MFP sau organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică.

OPME se completează și se depune on-line prin sistemul național de raportare Forexebug de către instituțiile publice, respectiv prin intermediul serviciului depunere declarații de către operatorii economici și alte entități decât instituții publice, pentru efectuarea de plăți din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului prin care își desfășoară activitatea proprie.

Persoanele din cadrul operatorilor economici şi ai altor entităţi decât instituţii publice care semnează OPME) trebuie să fie înrolate în Spaţiul privat virtual (SPV) al MFP ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit pentru aceştia şi să corespundă cu cele aprobate în fişa specimenelor de semnături depusă la unitatea Trezoreriei Statului prin care aceştia îşi desfăşoară activitatea.

Comenteaza