Gherla primește 2 milioane de euro de la UE ca să se ilumineze performant

Gherla primește 2 milioane de euro de la UE ca să se ilumineze performant

Proiect european de peste 12 milioane de lei pentru modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Gherla.

Primăria Gherla, din judeţul Cluj, a câştigat un proiect european de 12,4 milioane de lei. Sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Devoltare Regională (FEDR) este de 10,5 milioane, conform ZF.

Proiectul vizează înlocuirea iluminatului existent în municipiu cu unul economic, prin utilizarea unor aparate cu eficienţă energetică ridicată. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Acesta se încadrează în axa prioritară 3 - sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, operaţiunea C - Iluminat public.

Perioada de implementare a proiectului va fi de 74 luni, până la 30 aprilie 2022.

Comenteaza