Admitere liceu 2024. Calendarul și câte locuri sunt la Cluj

Admitere liceu 2024. Calendarul și câte locuri sunt la Cluj

Marți, 9 iulie, au fost publicate rezultatele finale la Evaluarea Națională 2024, iar până în 19 iulie elevii vor putea completa opțiunile în fișele de înscriere la liceu.

Prima etapă a admiterii la liceu începe joi, 11 iulie. Mai exact, în perioadele 11-12 iulie, respectiv 15-19 iulie, în toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Cluj, are loc etapa de completare a opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții claselor a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de către diriginți, conform programărilor realizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar. 

Iată care este calendarul admiterii la liceu 2024:

  • 11 – 12, 15 – 22 iulie 2024 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a;
  • 11 – 12, 15 – 19 iulie 2024 – Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere;
  • 11 – 12, 15 – 19 iulie 2024 – Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată;
  • 22 iulie 2024 – Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată. Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București;
  • 23 iulie 2024 – Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată;
  • 24 iulie 2024 – Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 – 2025. Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal. Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București
  • 25 – 30 iulie 2024 – Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;
  • 30 iulie 2024 – Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere;
  • 31 iulie – 2 august 2024 – Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților de gimnaziu, o reprezintă media generală la Evaluarea Națională, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în examen.

La admiterea în învățământul liceal vocațional se va lua în calcul și nota finală la probele de aptitudini.

Inspectoratul Școlar Județean Cluj a publicat la începutul lunii iunie ghidul pentru admiterea la liceu din acest an școlar. Broșura conține și numărul de locuri în școli, specializările și media ultimului admis în anul școlar anterior.

Totodată, a fost publicat deja și site-ul Admitere.edu.ro 2024 unde va fi afișată ierarhia absolvenţilor claselor a VIII-a și listele cu specializările, liceele şi şcolile din judeţe și apoi repartizarea pe licee și colegii militare.

Site-ul conține și date privind admiterea în licee din 2004 încoace, astfel că elevii și părinții pot afla cu ce medii s-a intrat, la Cluj, în ultimii ani în școlile la care doresc să fie admiși.

Comenteaza