Începe BAC-ul 2024. Candidații susțin proba orală la Limba română

Începe BAC-ul 2024. Candidații susțin proba orală la Limba română

Examenul de Bacalaureat 2024 începe luni, 17 iunie, cu proba orală la Limba română. 

Elevii de clasele a XII-a și a XIII-a susțin în perioada 17-19 iunie evaluarea competențelor de comunicare lingvistice.

Competențele digitale ale elevilor sunt evaluate între 19 și 21 iunie, iar în perioada 25-27 iunie are loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Examenele scrise vor începe pe 1 iulie, cu proba la Limba și literatura română.

La nivelul județului Cluj, așteptați să susțină examenul 4.628 de candidați (4.280 din promoția curentă și 348 din seriile anterioare). Potrivit IȘJ Cluj, din totalul candidaților, 3.288 sunt de la unități de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, iar ceilalți 1.340 de candidați sunt din celelalte municipii.

Rezultatele obţinute de fiecare candidat la probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în limba maternă și într-o limbă de circulaţie internaţională se exprimă prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător, în concordanță cu grilele naționale sau europene (așadar, nu se acordă note sau calificative de tip admis/respins).

În aceeași manieră, rezultatele evaluării la proba de evaluare a competenţelor digitale se exprimă, de asemenea, prin stabilirea nivelului de competenţă în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu şi în conformitate cu prevederile metodologiei de examen.

Probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Încălcarea dispoziţiilor privind introducerea de materiale interzise în sălile de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă respectivele materiale au fost sau nu au fost utilizate.

În situația în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, se consideră că acesta nu a susţinut proba.

Calendarul examenelor scrise, sesiunea iunie – iulie:

1 iulie 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
2 iulie 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
4 iulie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
5 iulie 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

(Vezi aici care sunt cele 18 centre din Cluj în care se susțin probele scrise)

În data de 8 iulie se afișează rezultatele la probele scrise (până la ora 12.00), iar depunerea contestațiilor se face în intervalul orar 12.00 – 18.00

În intervalul 9 – 11 iulie are loc rezolvarea contestațiilor, iar în 12 iulie sunt afișate rezultatele finale.

Pentru a fi declarat promovat la examenul de bacalaureat, candidatul trebuie să fi susţinut probele de evaluare a competenţelor, precum și toate probele scrise și să fie notat cu minimum 5 la fiecare, obținând, în final, cel puţin media 6 la probele scrise.

 

Comenteaza