Start înscrieri clasa pregătitoare! Câte locuri sunt la Cluj și cum se procedează

Start înscrieri clasa pregătitoare! Câte locuri sunt la Cluj și cum se procedează

Joi, 11 aprilie, începe prima etapă a înscrierilor la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2024-2025.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2024, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile metodologice în vigoare.         

Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată. 

Și părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2024, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. În acest caz, evaluarea pentru eliberarea recomandării a avut loc în perioada 28 martie -10 aprilie. 

Totodată, părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2024, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, în anul școlar 2024-2025 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

De asemenea, părinții au posibilitatea să amâne, în cazuri justificate (detalii aici), înscrierea copiilor în clasa pregătitoare. Cererile, în acest caz, au putut fi depuse până pe 10 aprilie.

Câte locuri sunt la Cluj

În Cluj, pentru anul şcolar 2024-2025, sunt disponibile în total 6.022 de locuri, după cum urmează:

Învăţământ de stat - mediul urban 

Sectia Română - 140,33 de clase, 3.072 locuri 
Sectia Maghiară - 20,02 clase, 441 locuri
Sectia Germană - 3 clase, 66 de locuri (Colegiul Național "George Coșbuc" Cluj-Napoca)
Secţia Rromani - 1 clasă, 12 locuri (Școala Gimnazială "Traian Dârjan" Cluj-Napoca) 

Învăţământ de stat mediul rural 

Toate secţiile - 104,87 clase, 1.668 locuri (fără comuna Florești)

Comuna Florești - 9 clase, 198 locuri

Învăţământ particular

22,74 clase, 488 locuri

Învăţământ de stat special 

Secții română și maghiară - 12,75 clase, 77 locuri 

Calendarul înscrierilor

În perioada 11 aprilie - 14 mai are loc depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor. Procesarea acestor cereri şi repartizarea copiilor sunt programate între 14 şi 17 mai.

În 20-27 mai se va face procesarea cererilor-tip prin care se solicită înscrierea copiilor la altă şcoală decât cea de circumscripţie, pe locurile rămase libere.

În 28 mai va avea loc repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi au exprimat opţiunea de a fi înscrişi la şcoala de circumscripţie.

În 29 mai se vor afişa candidaţii înmatriculaţi şi numărul de locuri rămase libere.

Procedura de repartizare a copiilor pe locuri disponibile, după prima etapă de înscriere, va fi anunţată în 30 mai.

Între 31 mai şi 7 iunie vor putea fi depuse cererile-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate de părinţi în etapa a doua de înscriere pentru copiii care nu au fost cuprinşi în nicio şcoală sau nu au participat la prima etapă.

Aceste cereri vor fi validate în perioada 10-14 iunie, iar procesarea lor se va face între 17 şi 21 iunie.

Afişarea listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare este programată în 21 iunie.

În perioada 2-6 septembrie vor fi soluţionate, de către Inspectorarul Şcolar, cererile depuse de părinţii copiilor rămaşi neînscrişi.

Documente necesare la inscriere:

  • Cartea de indentitate a parintelui / tutorelui legal care se prezinta la inscriere, in original si copie (nu se solicita cartile de identitate de la ambii parintii; sunt suficiente actele unui singur parinte)
  • Certificatul de nastere a copilului in original si copie
  • Recomandarea  / evaluarea în vederea înscrierii în clasa pregătitoare (daca e cazul)
  • Cererea tip care se completeaza pe loc in unitatea de invatamant sau online, dupa care trebuie importata si validata la unitatea respectiva

Alte documente optionale pentru dovedirea indeplinirii criteriilor generale din metodologie respectiv a criteriilor specifice alese de unitate:

  • existența unui certificat medical de încadrare în grad dehandicap a copilului;
  • existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului în raport cu care s-a instituit o măsură de protecție specială, potrivit Legii nr. 272/2004 privind
    protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • existența unui frate/unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Conform I.Ș.J. Cluj, unitatea nu poate solicita alte documente in afara celor mentionate in metodologie pentru îndeplinirea criteriilor generale de departajare si a celor prevăzute în documentul eliberat de unitate pentru îndeplinirea criteriilor specifice de departajare de la nivelul unităţii de învăţământ.

De asemenea, unitatea are obligatia de a inregistra in sistemul informatic toate cererile primite, indiferent daca sunt din circumscriptie sau nu.

Comenteaza