Doi clujeni, în vizorul ANI. Din ce motive

Doi clujeni, în vizorul ANI. Din ce motive
Doi clujeni, ambii din aceeaşi localitate, au captat atenţia Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), unul fiind acuzat de incompatibilitate în funcţie, iar celălalt de conflict de interese administrativ.

Primul dintre ei, Vasile Pop, membru al Consiliului Local Iara, a fost găsit în stare de incompatibilitate întrucât firma pe care o administra, SC Dazrom SRL, a încheiat contracte cu primăria comunei. Conform inspectorilor ANI, Pop fusese atât asociat, cât şi administrator în cadrul respectivei companii, iar fiul său are calitatea de asociat. 

"În perioada exercitării mandatului de consilier local, S.C. DAZROM S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia a deținut calitatea de asociat în perioada 11 aprilie 2007 - 14 ianuarie 2013 și funcţia de administrator în perioada 16 mai 2007 - 14 ianuarie 2013 și în cadrul căruia fiul acestuia deține calitatea de asociat), a încheiat contracte comerciale cu Primăria Comunei Iara, autoritate a administrației publice locale din care persoana evaluată face parte în calitate de consilier local", se arată într-un comunicat remis presei în cursul zilei de marţi. 

Cel de-al doilea ales local vizat de ANI este Alexandru Man, un fost consilier local din Iara. El a fost acuzat de conflict de interese administrativ deoarece a adoptat două HCL prin care fratele său a primit în arendă 26 de hectare de păşune, proprietate a comunei.

"În perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea a două Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Iara care priveau arendarea pășunii aflată în proprietatea comunei, în baza cărora fratele său a încheiat la data de 04 mai 2009, cu Primăria comunei Iara, un contract de arendă pentru suprafața de 26 ha de pășune aflată în proprietatea comunei, pe o perioadă de 5 ani", se mai arată în documentul citat. 

Alături de cei doi au intrat în atenţia Agenției Naționale de Integritate alţi 38 de foşti sau actuali aleși locali, printre care 9 primari, 13 viceprimari și 16 consilieri locali. În cazul lor ANI a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de natură administrativă sau indicii privind posibila săvârșire a infracțiunii de fals în declarații sau conflict de interese.

Inspectorii ANI precizează că persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază: de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

Ce legi au încălcat cei doi

Prin faptele sale, Vasile Pop a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) şi alin. (2) din Legea 161/2003, potrivit căruia potrivit căruia „consilierii locali [...] care au funcţia de [...] administrator, [...] la societăţile comerciale cu capital privat [...] nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociare cu [...] societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local".

La rândul său, Alexandru Man a încălcat, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia "nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local".

De asemenea, el a încălcat și dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, care spune că „aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soţ, soţie, rude sau afini până la rude de gradul al doilea inclusiv [...]; orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia; o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri; o asociaţie sau fundaţie din care fac parte [...] ".

Comenteaza