Norvegianul care cheamă clujenii la proteste. „A better Romania is possible" ROMÂNĂ & ENGLISH

Norvegianul care cheamă clujenii la proteste. „A better Romania is possible
Un norvegian care locuieşte la Cluj a făcut un apel emoţionant către români, să iasă în stradă la proteste.
Abonează-te pe   Poza noua 31.03.2021
Pentru mai multe informaţii de ultimă oră vizitează pagina principală ZIUA DE CLUJ

„Aceasta este o invitație personală pe care o fac tuturor prietenilor, rudelor, colegilor și familiei de la Cluj - Kolozsvar - Klausenburg, toți cetățenii și oamenii acestui oraș frumos și acelora dintre noi care trăiesc aici și îl iubesc - să ne ridicăm în picioare pentru tipul de țară în care putem crede și pentru care putem fi mândri și pentru un guvern - al oricărui partid - care lucrează în beneficiul oamenilor din România.

Este important pentru noi toți să realizăm - aşa cum multe milioane de oameni din întreaga România au realizat deja - că ceea ce face guvernul acum nu este acceptabil, nu este corect și nu putem lăsa să se întâmple. Oficialii Guvernului şi ai statului - de fapt, toți cetățenii - trebuie să fie traşi la răspundere. Nu putem permite dezincriminarea corupției. Ceea ce avem nevoie este să facem tot ce putem să respingem și să punem capăt corupției în țară.

Conducerea politică/guvernul din România ar trebui să știe acest lucru și ar trebui să acționeze în interesul superior al oamenilor din România, nu să urmărească propriile interese și să încerce să legitimeze corupția și furtul.

Peste tot România oamenii se trezesc. Am mai făcut-o înainte - pentru a preveni furtul alegerilor prezidențiale; pentru a ne ridica în picioare ca țară pentru a salva Roşia Montană. O vom face din nou. În orice moment și de fiecare dată când este nevoie.

O România mai bună este posibilă. Într-adevăr, se întâmplă în fiecare zi în fața ochilor noștri, din cauza oamenilor uimitori din întreaga țară - și ţine de noi toți să ne asigurăm că se întâmplă în continuare, inclusiv în seara asta.

Acțiunea noastră din aceste zile, ca cetățeni și oameni care iubesc România, este importantă, dar trebuie să ne asigurăm că o facem într-un mod care să reflecte cel mai bine cine suntem, ce credem și ceea ce dorim pentru această țară. Hai să facem aceste acțiuni o practică și celebrare a spiritului cetăţenesc și a democrației; de a fi împreună, nu segregaţi. Să lăsăm sloganurile și arta noastră să fie cele care inspiră oamenii, care ne încurajează și ne deu putere pentru mai bine, nu mesajele de divizare sau grosolănia adresată altorai. Noi putem face din ceea ce se întâmplă acum un alt pas în a face lucrurile chiar mai bune în România. Ţine de noi toţi și fiecare dintre noi poate ajuta la modelarea impactului dinamic și a ceea ce se întâmplă.

Sper să vă văd acolo - și nu uitați să aduceţi prieteni, familie, copii, pisici, câini și vecini cu voi!", scrie Kai Brand-Jacobsen pe Facebook.

Kai Brand-Jacobsen are 38 de ani şi conduce la Cluj departamentul de operațiuni de pace din cadrul PATRIR (Peace Action Training and Research Institute of Romania), una din unitățile de bază din lume pentru asigurarea de suport direct, personalizat, în mediere și procese de pace. Este de asemenea director al proiectului "Nineveh Paths to Peace", sprijinit de ONU (Nineveh, Irak, este una dintre zonele cele mai afectate de violenţele ISIS). El este norvegian, dar s-a născut în Canada şi a făcut şcoală în Statele Unite, Austria, Canada şi Suedia, urmându-şi tatăl, un profesor renumit. Are triplă cetăţenie, norvegiană, canadiană şi britanică, dar spune că are o inimă de român. A ales să locuiască la Cluj după ce a cunoscut-o pe Denisa, acum 19 ani. Aici i s-au născut cei doi băieţei gemeni, Carl Gustav şi Aaron Emanoil, care au trei ani.

Mesajul original, în lima engleză:

"This is a personal invitation to all friends, relatives, colleagues and family in Cluj - Kolozsvar - Klausenburg, all the citizens and people of this beautiful city and those of us who live here and love it - let us stand up for the type of country we can believe in and can be proud of, and for government - by any party - which works for and serves the people of Romania.

It's important for us all to realise - as so many millions across Romania already have - what the government is doing now is not acceptable, it is not right, and we cannot let it stand. Government and state officials - indeed all citizens - need to be held accountable. We cannot allow the decriminalisation of corruption. What we need is to do everything we can to reject and end corruption in the country.

The political / government leadership of Romania should know this, and should act in the best interests of the people of Romania - and not to pursue their own interests and attempt to legitimise corruption and theft from the people.

Across Romania people are rising. We've done it before - to prevent the Presidential election from being stolen; to stand up as a country to save Rosia Montana. We'll do it again. Any time, and every time it's needed.

A better Romania is possible. Indeed it's happening every day in front of our eyes because of amazing people across this country - and it's up to all of us to ensure it keeps happening, including tonight.

Our taking action these days as citizens and people who love Romania is important, but let's make sure we do it in a way that reflects the best of who we are, what we believe in, and what we want for this country. Let's make these actions a practice and celebration of citizenship and democracy; of coming together, not dividing. Let our slogans and art be ones that inspire people and encourage and empower us for better, not messages of division or rudeness towards others. We can make what is happening now another step in making things even better in Romania. That's up to all of us, and every single one of us can help shape the dynamic and impact of what's happening.

Hope to see you there - and don't forget to bring friends, family, children, cats, dogs and neighbours with you!"

Mr. Kai F. Brand-Jacobsen is Director of the Department of Peace Operations of PATRIR and an advisor on Peacebuilding to the Commonwealth Secretariat, the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) the All-Party Parliamentary Working Group on Conflict Issues, and others. He leaves in Cluj-Napoca.

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte ZCJ.RO pe FACEBOOK şi pe Instagram

loading...
Loading...
Comenteaza