Comunicat de presă începere proiect DORALEX COM SRL

Comunicat de presă începere proiect DORALEX COM SRL

DORALEX COM SRL anunță lansarea proiectului „Investiții în active noi pentru creșterea capacității de reziliență a societății DORALEX COM SRL”, Cod SMIS 160267.

DORALEX COM SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul cu titlul „Investiții in active noi pentru cresterea capacitatii de rezilienta a societatii DORALEX COM SRL”, cod SMIS 160267, finanțat prin Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Actiunea 4.1.1 - Investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă..

Contractul de finanțare nr. 954/POC/411/AS din 10.02.2023 a fost încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este redresarea si imbunatatirea competitivitatii economice a companiei DORALEX COM SRL si consolidarea pozitiei pe piata datorita unor avantaje competitive care sa ii permita cresterea dimensiunii pietei adresate..

Obiectivele specifice al proiectului:

1. Asigurarea infrastructurii de transport marfa necesara pentru dezvoltarea activitatii economice de transport rutier de marfuri – 5 active corporale - in termen de 12 luni de la semnarea contractului de finantare.

2. Achizitionarea a 2 active corporale care permit o contributie semnificativa la atenuarea schimbarilor climatice.

3. Consolidarea pozitiei pe piata a Doralex Com SRL prin dezvoltarea activitatii de transporturi rutiere de marfuri.

Rezultatele estimate în urma implementării proiectului determinate de atingerea obiectivelor sunt:

1. Detinerea unei infrastructuri de transport rutier marfa formata din 5 mijloace de transport.

2. Detinerea a 2 mijloace de transport care permit o contributie semnificativa la atenuarea schimbarilor climatice.

3. Dezvoltarea activitatii de transporturi rutiere de marfuri.          

Valoarea totală a proiectului este de 3.446.823,20 lei.

Valoarea totală a finanţării nerambursabile este de 2,156,017.57 lei, formată din:

·  Valoare nerambursabilă din FEDR de 1.806.009,38 lei

·  Valoare nerambursabilă din bugetul naţional în sumă maximă de 350.008,19 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de la data semnării contractului și nu va depăși data de 31.12.2023.           

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

DORALEX COM SRL

Sediu social: Str. Maramuresului Nr. 151A, Localitatea Cluj-Napoca, Județul Cluj

CUI: 10074560, J12/2275/1997

Telefon: 0364116146

E-mail: office@doralexcom.eu

Comunicat de presă începere proiect DORALEX COM SRL

Comunicat de presă începere proiect DORALEX COM SRL

Comenteaza