UTCN anunță finalizarea unui proiect finanțat cu fonduri UE

UTCN anunță finalizarea unui proiect finanțat cu fonduri UE

Finalizarea implementării proiectului „CeS-UTCN – Excelență Științifică și Specializare Inteligentă prin crearea unui Centru Suport dedicat facilitării accesului entităților publice și private la proiecte/competiții CDI”

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTC-N) a finalizat la data de 29.06.2023  proiectul „CeS-UTCN – Excelență Științifică și Specializare Inteligentă prin crearea unui Centru Suport dedicat facilitării accesului entităților publice și private la proiecte/competiții CDI”, Cod SMIS 108428.

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerii, componenta 1: CENTRE SUPORT – Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea participării românești în activitățile/proiectele de cercetare la nivelul Uniunii Europene, prin crearea unui Centru Suport - CeS-UTCN cu rolul de a sprijini entitățile de cercetare din UTCN (dar nu limitativ) de a participa la competițiile programului cadru Orizont 2020 dar și de a oferi suport în implementarea proiectele internaționale câștigate deja.

Principalele rezultate obținute în urma implementării proiectului sunt:
-      un Centru Suport dotat, cu regulament de funcționare, cu personal bine pregătit;
-      dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient dedicat pentru servicii suport în administrarea proiectelor;
-      realizarea a 76 ateliere de lucru în vederea pregătirii unor propuneri de proiecte de CDI care vor fi depuse la competiții finanțate prin Programul Orizont 2020;
-      peste 70 de proiecte depuse în cadrul competiției Orizont 2020 și Orizont Europa (în Excelență Științifică și Specializare Inteligentă în calitate de solicitant sau partener);
-      realizarea de ghiduri de bune practici pentru tipurile de proiecte din cadrul Programului Orizont 2020 / Orizont Europa;
-      acordarea de suport administrativ pentru proiectele de tip Orizont 2020 / Orizont Europa și alte tipuri de proiecte internaționale, derulate prin UTCN;
-      susținerea de ateliere online pentru informare și documentare.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.233.723,88 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 1.894.840,30 lei, iar cea de bugetul de stat de 334.383,57 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate implementat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în perioada 30.04.2020 – 29.06.2023.

Date de Contact:
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului, nr.28, Cluj-Napoca, România
Prof. dr. ing. Ovidiu Nemeș
e-mail: Ovidiu.Nemes@imadd.utcluj.ro, www.utcluj.ro ,

Comenteaza