Analiza bilanțului celor mai importante companii din România

Analiza bilanțului celor mai importante companii din România

În România sunt active 500.000 de companii, numărul fiind relativ constant în ciuda creșterii cumulate cu 32% a produsului intern brut real în ultimul deceniu. Dacă scalăm dimensiunea mediului de afaceri la populația existentă, o să vedem că suntem pe penultimul loc în Europa ca număr de companii active la 1.000 locuitori.

Pentru mai multe informaţii de ultimă oră vizitaţi pagina principală ZIUA DE CLUJ

Subdezvoltarea antreprenoriatului românesc este vizibilă și prin prisma polarizării excesive a acestuia, în sensul concentrării veniturilor și profiturilor în rândul companiilor mari. Știați că cele mai mari 1.000 de firme active în România concentrează JUMĂTATE din veniturile raportate de toate companiile active? Eu recunosc că NU... și am aflat cu stupoare acest lucru când am analizat situațiile financiare ale celor mai mari companii pentru 2018.

Pentru a înțelege trendul, am calculat concentrarea veniturilor companiilor pentru fiecare an din ultimul deceniu. Rezultatul este ȘOCANT: în fiecare an din ultimul deceniu se respectă aproape același rezultat! Jumătate din veniturilor totale ale firmelor active în România este concentrată în cele mai mari 1.000 de companii.

Afacerile companiilor active în România (mld. lei)

Anul Top 1.000  Total mediu afaceri

2008  432    864
2009  443    912
2010  470    956
2011  483    1.003
2012  495    1.037
2013  516    1.062
2014  549    1.117
2015  575    1.194
2016  598    1.251
2017  603    1.294
2018  654    1.345

Sursa: ONRC, MFP

Supraconcentrarea veniturilor în rândul companiilor de top reflectă subdezvoltarea păturii de mijloc, ceea ce duce la o capacitate redusă a sistemului economic de a absorbi șocurile externe propagate în timpul unor schimbări majore (modificări de taxe, recesiune, fluctuația șomajului, volatilitatea dobânzilor). Vulnerabilitatea economiei noastre este alimentată de un alt factor structural: creșterea economică dependentă de consum, acesta fiind puternic corelat cu evoluția ciclului economic.

Această dependență se observă și din distribuția celor mai mari 1.000 de companii active în România în funcție de sectorul de activitate. Jumătate din veniturile firmelor active în România sunt concentrate în cele mai mari 1.000 de companii, pentru ca jumătate din veniturile acestora din urmă să fie concentrate în comerțul cu ridicata și cu amănuntul (consum).

Devine evident faptul că cele mai mari 1.000 de companii active în România joacă un rol esențial în evoluția din dinamica mediului de afaceri local. Aceste companii „gigant” au o vizibilitate mai mare asupra industriilor în care activează (prin pozițiile de lider de piață), sectoarelor de clienți pe care le deservesc (datorită portofoliului extins de parteneri) și maturității acestora (experiența individuală a persoanelor decidende cuplată cu know-how-ul organizației), având în vedere că vârstă medie a celor mai mari 1000 de companii active în România este de 19 ani (comparativ cu durata medie de viață a unei firme în România, de doar 10 ani).

În acest context, devine foarte relevant să analizăm cum se mișcă aceste companii, în ce direcție merg și ce decizii iau... deoarece strategia acestora ne poate spune multe despre evoluția viitoare a mediului de afaceri activ în România. Am analizat bilanțul consolidat al acestor companii pentru 2018, dar și pentru fiecare an din ultimul deceniu, pentru a vedea astfel trendul acestora.

Plecând de la declarațiile financiare depuse de cele mai mari 1.000 de companii active în România, am calculat o serie de indicatori importanți care sunt reflectați de bilanțul acestor companii. Principalele cinci concluzii care merită subliniate din punctul meu de vedere sunt următoarele:

1. Companiile mari au scăzut semnificativ investițiile în 2018 – ponderea activelor imobiliate (mașini, echipamente, construcții, utilaje, investiții financiare pe termen lung, licențe, brevente, aplicații software) în total active a scăzut la doar 52%, minimul ultimului deceniu. Valoarea contabilă a activelor imobilizate a crescut doar cu 1,6% (cel mai slab ritm de creștere din ultimul deceniu), de la 238 mld. lei (2017) la 242 mld. lei (2018)

2. Companiile mari au produs semnificativ pe stoc – durata medie de rotație a stocurilor crescând la finalul anului 2018 la maximul ultimului deceniu, respectiv 38 de zile. Valoarea contabilă a stocurilor a crescut mult mai accelerat decât nivelul veniturilor. Companiile mari sunt mai bine poziționate din perspectiva riscului supradimensionarii stocurilor comparativ cu restul companiilor active în țară, în condițiile în care durata medie de rotație a stocurilor la nivel național a urcat la 60 de zile (comparativ cu media de 50 zile, în urmă cu 10 ani). 

Modelul de creștere economică reflectă aceste dezechilibre. Practic, structura creșterii economice rămane suboptimală pentru că variația stocului contribuie aproximativ doua treimi la dinamica PIB din 2018, în timp ce investițiile (formarea brută de capital) contribuie doar 10% la formarea creșterii economice cumulată în 2012-2018, iar consumul final contribuie 82% în această perioadă.

Este necesară o evoluție mai echilibrată a creșterii economice pe principalele componente, iar accentul să fie pus pe politici care să majoreze PIB potențial și să imbunătățească utilizarea factorilor de producție (accent pe creșterea investițiilor, productivității și implicarea forței de muncă.

3. Companiile mari încearcă să-și ia banii din piață, prin depunerea tuturor eforturilor pentru eficientizarea politicilor de management al riscului de credit și îmbunătățirea colectării creanțelor. Chiar dacă durata medie de colectare a creanțelor a crescut în medie cu câteva zile în ultimii ani pentru cele mai mari 1000 de companii, ajungând la 66 de zile pe parcursul anului 2018, performanța acestora este superioară mediei naționale, de aproape 115 zile!

4. Companiile mari se capitalizează prin reinvestirea profiturilor și rambursarea creditelor la bănci și furnizori – gradul mediu de capitalizare al celor mai mari 1000 de companii a rămas stabil în ultimii ani, fiind 44%. Nivelul capitalizării acestora este net superior mediei înregistrate la nivel național, respectiv doar 25% (companiile active în România fiind cele mai slab capitalizate din UE).

5. Companiile mari își conservă trezoreria, ceea ce se observă prin creșterea gradului de acoperire al datoriilor prin numerarul disponibil, acesta fiind stabil la 15%-17% în ultimii ani, mult peste media națională de 11%.

Sintetizând comportamentul financiar al celor mai mari 1.000 de companii active în România în 2018, prin raportarea dinamicii lor la evoluția din ultimul deceniu, constat o curățenie a bilanțului prin diminuarea datoriilor, păstrarea capitalizării la un nivel ridicat, amânarea investițiilor (și realizarea celor strict necesar sau “time sensitive“, respectiv nu o să mai apară în viitor), încasarea rapidă a creanțelor, vânzarea mai lentă a stocurilor, conservarea lichidității. Cu alte cuvinte, companiile mari active în România se pregătesc pentru vremuri mai grele! Oare de ce?

Iancu GUDA
președintele Asociației Analiștilor Financiari-Bancari din România

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte ZCJ.RO pe FACEBOOK şi pe Instagram

loading...
Loading...
Comenteaza