S-a înființat la Cluj Asociația Cardinal Iuliu Hossu

S-a înființat la Cluj Asociația Cardinal Iuliu Hossu

Prima adunare generală a asociaţilor a avut loc în sala Consistoriului Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, la iniţiativa preşedintelui asociaţiei, Gelu Hossu.

Pentru mai multe informaţii de ultimă oră vizitaţi pagina principală ZIUA DE CLUJ

Sub auspiciile Episcopiei Greco-Catolice (EPG) de Cluj-Gherla și cu binecuvântarea episcopului Florentin Crihălmeanu, în 2018 a fost înfiinţată Asociaţia Cardinal Iuliu Hossu (ACIH). Membrii și-au propus să desfășoare activități de natură culturală, spirituală şi social-caritabilă pentru promovarea personalității Cardinalului Iuliu Hossu și a valorilor în care acest ierarh a crezut și pe care le-a lăsat moștenire scumpilor săi fii sufletești.

Episcopul Florentin a deschis adunarea printr-o rugăciune, rostind apoi câteva cuvinte prin care și-a exprimat bucuria că în anul omagial dedicat Cardinalului Iuliu Hossu, s-a realizat prima întâlnire oficială a membrilor asociaţiei. Acesta a salutat prezența la întâlnire a lui Iuliu și Elena Hossu Hossu.

Consiliul Director și Adunarea Generală au decis cu unanimitate de voturi primirea în asociație lui Iuliu Hossu, strănepot de frate al Cardinalului, în calitate de membru de iure și în calitate de membru de onoare. Deja membru de facto, fiind unul dintre inițiatorii și fondatorii asociației, el a mulţumit pentru încrederea acordată şi s-a declarat emoţionat în cadrul EPG pentru recuperarea şi cinstirea memoriei Cardinalului Iuliu Hossu.

La propunerea inginerului Gelu Hossu, s-a trecut la alegerea preşedintelui de onoare al ACIH. Cu unanimitate de voturi, în funcție a fost ales Florentin Crihălmeanu, continuator pe scaunul episcopal al EPG al lui Iuliu Hossu.

Episcopul s-a declarat onorat de numire, exprimându-și bucuria pentru împlinirea unui vis, cel al existenţei unei asociaţii dedicate personalității Cardinalului şi şi-a exprimat disponibilitatea pentru susţinerea activităţilor programate. 

Gelu Hossu a prezentat un scurt raport de activitate, de la data înfiinţării asociaţiei, 10 octombrie, amintind de colaborarea cu diferite publicaţii şi reviste de cultură, cum ar fi Steaua, precum şi apariția unor cărţi editate sub egida asociaţiei, cu aportul Editurii Viaţa Creştină: broșura „Cardinalul Iuliu Hossu, Spirit al Adevărului”, autor Gelu Hossu, reeditarea cărţii „Episcopul Iuliu Hossu – Sfântul Marii Uniri”, autor Valer Hossu, şi volumul „Iuliu Hossu, Centenarul hirotonirii (1917-2017) – Centenarul Unirii (1918-2018)”.

În paginile acestui ultim volum sunt prezentate o parte dintre conferinţele susținute de personalități ale vieții culturale clujene în cadrul simpozioanelor organizate de EPG în anii 2017 și 2018, printre care se evidențiază Ioan-Aurel Pop, rector al Universității Babeș-Bolyai și președinte al Academiei Române.

Un alt punct al programului a prevăzut formularea unor propuneri privind realizarea de proiecte culturale pentru 2019, prin care lumina credinţei eminentului arhiereu Iuliu Hossu să pătrundă în societatea contemporană.

S-a hotărât publicarea unor noi articole în reviste de cultură prestigioase, editarea de noi volume, studii, albume omagiale, organizarea unui simpozion dedicat personalităţii Cardinalului, demararea unui proiect prin care, în colaborare cu cercetători, literaţi, istorici și clerici, să se realizeze biografia completă a Cardinalului.

Poeta Ruxandra Cesereanu a propus, iar adunarea generală a votat în unanimitate, constituirea unui grup de cercetare, deschis elevilor și studenților, care să se preocupe de studierea izvoarelor, a documentelor de arhivă din ţară şi străinătate, precum și a altor surse care pot contribui la realizarea biografiei Cardinalului.

În partea a doua a programului, membrilor asociaţiei le-a fost oferită ocazia de a urmări, în premieră, o înregistrare rară cu Cardinalul, pusă la dispoziție de Societatea Română de Radiodifuziune, prin grija lui Silvia Iliescu și Carmen Ionescu și procesată de Gelu Hossu: un interviu realizat de către preotul Mircea Todericiu din SUA, în ultima perioadă a vieţii Cardinalului (anii 1968-1969), în timp ce se afla cu domiciliul obligatoriu la mănăstirea ortodoxă Căldăruşani.

Oferind acest interviu, Cardinalul era conştient că se adresează generaţiilor viitoare şi că împărtăşeşte credinţa sa de neclintit, aşezată la temelia Bisericii Greco-Catolice. 

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte ZCJ.RO pe FACEBOOK şi pe Instagram

loading...
Loading...
Comenteaza